Rakler med pollen på bar kvist. Hasseltrær blomstrer tidlig om våren.

Trepollen

Allergisk mot pollen fra hassel?

Hassel-allergi gir ofte allergisymptomer relativt tidlig på året. Pollenallergi er den vanligste formen for allergi, og så mange som én av fem nordmenn er rammet1. Allergiske reaksjoner kan gi plager som rennende nese, kløe og røde eller rennende øyne, samt irritasjon i luftveiene.

Viktige kilder til pollenallergi i Norge er gress og tre med rakler, som hassel og bjørk. Hver vår starter en ny pollensesong med spredning av pollen fra blant annet bjørk, salix (selje, pil, vier), or og hassel, og senere i sesongen også gresspollen og burot.

 

Når starter pollensesongen for hassel?

Hassel blomstrer som regel i mars og april, men noen år kan symptomene merkes tidligere på året – særlig hvis det har vært en mild vinter. Noen steder i landet kan pollen fra or og hassel merkes så tidlig som januar1 og februar4. Pollensesongen starter senere jo lenger nord i landet og jo høyere over havet du befinner deg.

Både or og hassel blomstrer tidlig om våren, før bjørk og andre løvtrær spretter. Pollen fra or og hassel spres fra bar kvist. Som regel er or først ute, men hassel er sjelden langt bak. Et kjennetegn er de lange, hengende raklene med gulfarget pollen på en ellers bar kvist2.

Hassel er utbredt over hele Sør-Norge, er vanlig opp til 500 meter3, og finnes også i kyststrøkene helt opp til Nord-Norge3. Verdens nordligste forekomst av denne tresorten finnes faktisk i Steigen i Nordland2, mens Nord-Europas største sammenhengende hasselskog finnes i Møre- og Romsdal2.Hvor i landet er det mest spredning av hasselpollen?

Ved å benytte pollenvarselet kan du sjekke hvor mye pollen det er i luften der du befinner deg akkurat nå. På dager der spredningen er ekstra kraftig, kan det hende at du som er allergisk må gjennomføre ekstra tiltak for å redusere eksponeringen eller lindre symptomer.

Pollenvarselet inkluderer også en pollenprognose for de tre neste dagene, noe som kan være til hjelp for å planlegge kommende aktiviteter allerede i dag.

Spredningen av pollen påvirkes av vær og årstider. Klimaendringer kan også bidra til at pollenproduksjonen øker og at sesongen forlenges5. Det kan derfor være lurt å sjekke ditt lokale pollenvarsel regelmessig i pollensesongen. Husk også å sjekke varselet dersom du skal reise til en annen del av Norge.

 

Allergi mot hassel: Vanlige symptomer

Pollenallergi kan gi alt fra milde til svært plagsomme symptomer. Noen blir så påvirket av symptomene at det går ut over livskvaliteten i pollensesongen, mens andre knapt merker det. Høysnue kan minne om forkjølelse, noe som gjør at mange går i flere år uten å få en diagnose.

Under er en liste over vanlige symptomer som kan opptre ved pollenallergi. Husk at du kan ha ett eller flere symptomer samtidig.

  • Tett eller rennende nese
  • Nysing
  • Rennende, røde og/eller kløende øyne
  • Hovne øyelokk
  • Tørrhoste
  • Astmasymptomer
  • Kløe i nesen og/eller halsen

Mange personer med pollenallergi opplever også at de blir trøtte og uopplagte som en følge av allergien. Dette kan gi konsekvenser som nedsatt konsentrasjon og dårligere innlæringsevne6, med negativ påvirkning på jobb/skole, fritidsaktiviteter, trening og sosialt liv6.

 

Kryssreaksjoner med matvarer

Kryssallergi er en form for pollenrelatert matallergi med vanlige symptomer som kløe på leppene og i munnen eller halsen7. Personer som er allergisk mot pollen fra trær som hassel og bjørk, kan oppleve kryssallergi fra en rekke matvarer. Listen inkluderer blant annet epler, pærer, stenfrukter, og nøtter7.

 

Hvordan utredes allergi mot hassel?

Mistanke mot pollenallergi er en god grunn til å oppsøke fastlegen. Undersøkelse hos legen vil som regel inneholde spørsmål om allergisymptomene du opplever og hva du reagerer på. Sammen med sykehistorien din er disse viktige for å kunne stille en allergidiagnose. Legen kan også vurdere behov for å ta en allergitest, som blodprøve eller prikktest, som et ledd i å styrke eller støtte en diagnose.

Noen henvises videre til en allergispesialist, men for de fleste er det nok med utredning hos fastlegen. Dersom du har pollenallergi, kan legen fortelle deg om ulike typer behandling som finnes.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

1. Store medisinske leksikon, pollenallergi, 20.12.2022
https://sml.snl.no/pollenallergi

2. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), hassel, 29.03.2023
https://www.nibio.no/tema/skog/skoggenetiske-ressurser/treslag-i-norge/hassel

3. Store norske leksikon, hassel, 29.03.2023
https://snl.no/hassel

4. Norges Astma- og Allergiforbund, Allergi mot hasselpollen, 31.03.2023
NO-NPR-2300046

5. Folkehelseinstituttet (FHI), Folkehelserapporten, Astma og allergi, 07.12.2022
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/

6. Norges Astma- og Allergiforbund, 5 tegn på pollenallergi, 16.02.2203
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi

7. Norges Astma- og Allergiforbund, kryssallergi, 22.03.2023
https://www.naaf.no/allergi/matallergi/kryssallergi