Peter Arvidsson

Medisinsk direktør i ALK-ABELLÒ NORDIC

Spesialist i lungesykdommer og allergologi, og tidligere overlege ved Sahlgrenska Universitetssykehus.