Symptomer på allergi?

Allergitester for barn

Allergitesting kan bety mye for foreldre som prøver å finne ut årsaken til et barns symptomer. Vanlige allergitester for barn inkluderer prikktest og blodprøve. Barnet ditt kan måtte ta flere tester før det eventuelt stilles en diagnose. En korrekt allergidiagnose kan gjøre at barnet får det bedre.

Les videre for å få informasjon om ulike allergitester for barn, og hva som kan være årsaker til en lege anbefaler at barnet ditt tar en slik test. Vi kan også hjelpe deg med råd om hva en samtale om allergi kan inneholde, og hva som kan være mulige skritt etter å ha fått en allergidiagnose.

Hvorfor bør et barn testes for allergi?

Allergisymptomer kan være plagsomme og føre til bekymringer for noen. De kan påvirke barnets øyne, nese, bryst, hud og fordøyelse.1 Dette er grunn nok til å håndtere symptomene her og nå. Men ubehandlet allergi kan også påvirke helsen på lengre sikt .1

Håndtering av barnets allergi etter en diagnose

Allergitest er det første steget til å kunne ta kontroll på symptomene. Testen kan bidra til at barnet ditt får en diagnose (som også kan være noe annet enn allergi). Deretter kan du sammen med legen din, eller en allergispesialist, lage en plan som i første omgang tar for seg hva man skal unngå og hvordan man skal unngå det.

Å unngå eksponering fører forhåpentligvis til færre symptomer for barnet ditt. Hvis ikke, finnes det symptomatiske medisiner og annen type lindring som kan hjelpe. I mange tilfeller er det anbefalt å starte med medisiner i forkant av pollensesongen.1,2

Allergen immunterapi, også kalt allergivaksinasjon, kan også være et alternativ for noen. Denne behandlingsformen har som mål å redusere allergisymptomer og medisinbruk, i tillegg til å behandle årsaken til allergien. Allergivaksinasjon er tilgjengelig for noen typer allergier, for barn over fem år. 3 En lege eller allergispesialist kan avgjøre om dette er en aktuell behandling for barnet ditt.

Infografikk om allergitester for barn, som viser de vanligste testene. Detaljer fra infografikken er listet opp under.

Vanlige typer allergitester for barn og hvordan de fungerer

Det finnes to vanlige typer allergitester for barn (og voksne):  

  • Hudprikktest – en allergitest som tas på huden1,4

  • Blodprøve – alternativ til hudprikktest, kan benyttes hos barn med hudsykdommer eller annet som forhindrer prikktest4, eller dersom legen anbefaler metoden av andre årsaker.

Hva en allergitest undersøker

Blodprøver undersøker om det er antistoffer av typen Immunoglobulin E (IgE) i barnets blod. 1,4 Prikktester ser etter mulige reaksjoner som et bevis på antistoffenes tilstedeværelse.1,4 

Immunsystemet lager disse antistoffene som beskyttelse mot stoffer det anser som en trussel.5 Noen ganger tar det rett og slett feil. Pollen, dyrehår, husstøvmidd, peanøtter, til og med insektsstikk, er i utgangspunktet ufarlige.5 Men hvis du er allergisk mot et slikt allergen, utløser antistoffene en reaksjon for å kvitte seg med «inntrengeren» så raskt som mulig.

Et barn i hvit frakk leker doktor – barnet bruker et stetoskop for å undersøke teddybjørnen sin.

Dette betyr en positiv test

En positiv allergitest betyr at barnet ditt er sensibilisert for et allergen. Dette er ikke det samme som å være allergisk.5 Nå skal vi forklare hvorfor.

Den første kontakten med et allergen får barnets immunsystem til å produsere IgE-antistoffer, slik at kroppen er klar til å reagere hvis de møter på allergenet igjen. Men ikke alle vil utvikle allergisymptomer selv om de produserer antistoffer og tester positivt. I slike tilfeller er personen blitt sensibilisert, uten å være allergisk.5 

Det forekommer både falske positive og negative allergitester. 1,4 

Slik hjelper allergitester leger med å stille en diagnose

Resultatene fra en allergitest viser om barnet har et høyt eller lavt nivå av antistoffer (IgE) mot et bestemt allergen. Men testen viser bare én side av saken – å ha merkbare symptomer er en forutsetning for å få en allergidiagnose. Før legetimen kan det derfor være lurt å gjøre seg kjent med eventuelle symptomer barnet ditt måtte ha, fra rennende nese til utslett, og alt imellom. En allergidagbok kan være nyttig for å holde oversikten:

  • Når allergisymptomene oppsto
  • Symptomenes varighet
  • Hvor mye de påvirker barnet ditt
  • Tidspunkt på året eller steder barnet opplever plager
  • Hva du selv tror kan være årsaken til plagene

Dersom andre i familien har allergi, er dette også vesentlig å nevne for legen – dette fordi allergi kan være arvelig.1

Et barns arm under en prikktest – draper som inneholder allergener kan gi reaksjoner som minner om et myggstikk.

Hvor gamle bør barn være før de tar en allergitest?

Barn i alle aldre kan testes for allergi1, men en lege eller allergispesialist bør avgjøre om barnet ditt har behov for testing.

Sensibilisering har en tendens til å starte med egg, kumelk og peanøtter.6 De første reaksjonene kan vise seg på barnets hud, etterfulgt av symptomer på matallergi.6 Symptomer på allergi mot husstøvmidd og kjæledyr kan oppstå i småbarnsalderen.6 

Opplevelsen av og følelser knyttet til en allergitest, varierer fra barn til barn. Det er derfor lurt å snakke gjennom hva som skal skje, så de vet hva de kan forvente.

Allergitest for barn ved bruk av prikktest

En prikktest gjennomføres av helsepersonell på legekontor eller sykehus.4 Hvis barnet ditt tar antihistaminer for å lindre symptomer, er det anbefalt å unngå disse noen dager før de skal ta prikktesten.1,4  Sjekk med legen din hvis du er usikker.

Slik foregår prikktesten

Prikktest er en vanlig metode som benyttes til allergitesting av barn i Norge. En prikktest kan bidra til å identifisere allergi mot pollen, husstøvmidd, kjæledyr eller mugg.1 

Dråper som inneholder vanlige allergener plasseres på underarmen til barnet. Deretter blir dråpene forsiktig prikket inn i huden med en lansett, og resultatet er klart etter 15 minutter.4 Sensibilisering vil ofte gi seg til kjenne som en liten hevelse der dråpen har vært, nesten som et myggstikk.4 Merk at testen også kan gi utslag på allergener som ikke gir barnet symptomer.

Allergitest for barn ved bruk av blodprøve

Blodprøver er en annen vanlig type allergitest. Med denne metoden blir ikke barnet eksponert for allergener. Blodprøven blir sendt til et laboratorium, der det undersøkes om blodet inneholder antistoffer (IgE) mot bestemte allergener. Prøvesvaret kommer som regel etter noen få dager.    

Slik gjennomføres blodprøven

Allergitesten gjennomføres på samme mate som andre blodprøver, der en liten mengde blod hentes fra barnets arm eller ved å prikke i fingeren. Blodprøven måler nivået av IgE-antistoffer i blodet. Hvis nivået er høyt, karakteriseres testen som positive. Noen barn gruer seg til blodprøven. Prøvetakeren har ofte god erfaring med å trygge barnet, i tillegg til at det også finnes bedøvende krem til de som er engstelige.  

Komponent-blodprøve

Dette er en variant av allergitesting med blodprøve, som tar for seg en mer detaljert analyse av triggere.7 Det kan være flere proteiner i et stoff som kan forårsake allergisymptomer. En komponenttest kan fortelle deg hvilken av dem barnet ditt er sensibilisert for.7 Det er nyttig hvis barnet reagerer på peanøtter, trenøtter eller insektstikk fordi det er mer sannsynlig at noen proteiner i disse allergenene utløser en alvorlig reaksjon.7 

 Infografikk som viser forskjellen mellom å være allergisk eller sensibilisert. Hvis barnet har en positiv blodprøve, men ingen allergisymptomer, er det ikke allergisk. Hvis barnet er uten allergisymptomer og blodprøven er negativ, er det ikke allergisk. Hvis barnet har allergisymptomer og en positiv blodprøve, er det mest sannsynlig allergisk.

Andre typer tester for barn med allergiske tilstander

En test vi så langt ikke har nevnt, er en pustetest/undersøkelse som måler lungefunksjonen (spirometri). Dette kan være en del av en medisinsk undersøkelse for barn som har astmasymptomer som tung pust eller hvesende åndedrett.8,9 Testen går ut på å blåse inn i et rør som er koblet til en datamaskin. Vanligvis gjentar barnet teste netter å ha inhaler medisiner som åpner luftveiene. Hvis det registreres en forbedring i pusten, kan det være et steg på veien til å stille diagnose og legge en plan for behandling.8

Legen eller sykepleieren vil forklare hva som skal skje, men noen barn kan synes at pustetesten virker litt skummel. Kanskje kan det være en idé å fortelle dem at astronauter gjør den samme testen?10  

Kortversjonen

Vanlige metoder for allergitesting inkluderer prikktest og blodprøve. Barn kan ha behov for mer enn én test for å komme frem til at allergi er årsaken til symptomene de opplever. Legen kan hjelpe deg å tolke prøvesvaret i sammenheng med barnets sykehistorie og symptomer.

For noen kan prosessen med allergitesting virke skremmende. Men slike tester kan også bety at barnet ditt vil få god hjelp til å håndtere allergien sin.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

1. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M, Hourihane O'B J, Lack G, Lau S, Matricardi P M, Muraro A, Namazova Baranova L, Nieto A, Papadopoulos N G, Réthy L A, Roberts G, Rudzeviciene O, Wahn U, Wickman M, Høst A. Testing children for allergies: why, how, who and when. PAI 18 March 2013.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.12066

2. American College of Asthma, Allergy & Immunology. Hay fever. Retrieved 20 December 2022.
https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/hay-fever/

3. Roberts G, Pfaar O, Akdis A, Ansotegui IJ, Durham SR, Gerth van Wijk R, Halken S, Larenas-Linnemann D, Pawankar R, Pitsios C, Sheikh A, Worm M, Arasi S, Calderon MA, Cingi C, Dhami S, Fauquert JL, Hamelmann E, Hellings P, Jacobsen L, Know EF, Lin SY, Maggina P, Mösges R, Oude Elberink JNG, Pajno GB, Pastorello EA, Penagos M, Rotiroti G, Schmidt-Weber CB, Timmermans F, Tsilochristou O, Varga E-M, Wilkinson JN, Williams A, Zhang L, Agache I, Angier E, Fernandez-Rivas M, Jutel M, Lau S, van Ree R, Ryan D, Sturm GJ, Muraro A. European Journal of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Guidelines on Allergen Immunotherapy. Allergic rhinoconjunctivitis. 23 September 2017.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.13317

4. Ansotegui IJ, Melioli G, Canonica GW, Caraballo L, Villa E, Ebisawa M, Passalacqua G, Savi E, Ebo D, Gómez RM, Luengo Sánchez O, Oppenheimer JJ, Jensen-Jarolim E, Fischer DA, Haahtela T, Antila M, Bousquet JJ, Cardona V, Chiang WC, Demoly PM, DuBuske LM, Ferrer Puga M, Gerth van Wijk R, González Díaz SN, Gonzalez-Estrada A, Jares E, Kalpaklioğlu AF, Kase Tanno L, Kowalski ML, Ledford DK, Monge Ortega OP, Morais Almeida M, Pfaar O, Poulsen LK, Pawankar R, Renz HE, Romano AG, Rosário Filho NA, Rosenwasser L, Sánchez Borges MA, Scala E, Senna GE, Sisul JC, Tang MLK, Thong BY, Valenta R, Wood RA, Zuberbier T. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020 Feb 25;13(2):100080. doi: 10.1016/j.waojou.2019.100080. Erratum in: World Allergy Organ J. 2021 Jun 17;14(7):100557. PMID: 32128023; PMCID: PMC7044795.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7044795/

5. British Society for Immunology. Allergy. Retrieved on 12 December 2022.
https://www.immunology.org/policy-and-public-affairs/briefings-and-position-statements/allergy

6. Thomsen SF. Epidemiology and natural history of atopic diseases. Eur Clin Respir J. 2015; 2: 10.3402/ecrj.v2.24642.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629767/

7. Steering Committee Authors; Review Panel Members. A WAO - ARIA - GALEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis (PAMD@): Update 2020. World Allergy Organ J. 2020 Mar 7;13(2):100091. doi: 10.1016/j.waojou.2019.100091. PMID: 32180890; PMCID: PMC7062937.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7062937

8. Asthma and Allergy Foundation of America. Lung function tests. Retrieved on 8 December 2022.
https://aafa.org/asthma/asthma-diagnosis/lung-function-tests-diagnose-asthma/

9. Lizzo JM, Cortes S. Pediatric Asthma. [Updated 2022 Aug 8]. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551631/

10. Longnecker DE, Manning FJ, Worth MH. Review of NASA's Longitudinal Study of Astronaut Health. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK215995/