Gåsunger med knoppskjell. Blomstene til selje, pil og vier kalles gåsunger.

Trepollen

Allergisk mot salix-pollen?

Gåsunger er et sikkert vårtegn, men for deg som er allergisk mot salix-pollen kan de ørsmå blomstene fra trær som selje, pil og vier gi allergisymptomer. Pollenet fra salix spres både med vind og insekter som humler og bier, mange steder fra rundt midten av april.

Mange typer pollen kan gi allergisymptomer som hyppige nys, øyne som klør eller en nese som renner. Det blir anslått at så mange som en million nordmenn lever med pollenallergi1. Av disse er flest allergiske mot bjørkepollen2, men det er også andre typer trær som gir allergiske reaksjoner. Salix, som er det vitenskapelige navnet på vierslekten, består av mange arter trær og busker.

Er du allergisk mot pollen fra bjørk? Da kan det også hende at du har salixpollenallergi. Ifølge Norges Astma- og allergiforbund reagerer ca. 20 prosent av personer med bjørkepollenallergi også på pollen fra salix3.

Salix: Når starter spredningen av pollen?

Salix: Når starter spredningen av pollen?

Ulike arter av salix er utbredt over hele landet4, men pollensesongen i de ulike landsdelene varierer på grunn av temperaturforskjeller, klima og ulike typer vegetasjon.

Sør-Norge, Østlandet og Vestlandet: Spredningen av salix-pollen starter vanligvis i midten av april og varer til midten av juni. Merk at dette kan variere fra år til år. Har det for eksempel vært en mild vinter, kan pollensesongen starte tidligere.

Nord-Norge: I nordligere deler av landet, samt på steder som ligger høyt over havet, starter spredningen av salix-pollen som regel noe senere. Her spres pollenet fra trær og planter i salix-familien normalt fra midten av mai og frem til slutten av juli.

Pollen som flyr rundt i luften

Salix: Hvor i landet er det mest pollen?

Salix: Hvor i landet er det mest pollen?

Den store utbredelsen og variasjonen innenfor slekten salix gjør at du som er allergisk kan oppleve symptomer fra noen dager til noen uker, alt etter hvor du befinner deg. Dersom du også er allergisk mot andre typer trepollen, som bjørkepollen, or eller hassel, kan plagene strekke seg over en lengre periode.

Selje er ett av trærne i Norge som vokser i hele landet. Seljetrær er, sammen med or og hassel, blant de aller første treslagene som blomstrer om våren5. Det betyr at selje kan gi deg symptomer på pollenallergi i Sør-Norge i april – og så nye symptomer hvis du reiser nordover eller til fjellet senere på våren eller sommeren.

Salix-allergi: Vanlige symptomer

Salix-allergi: Vanlige symptomer

Symptomene fra pollenallergi varierer fra person til person, men vanlige symptomer inkluderer:

  • Øyne: Kløe, rennende øyne og/eller røde øyne. Noen opplever også hovne øyelokk.
  • Nese: Gjentatt nysing, kløe og tett eller rennende nese. Snuen er som regel klar og vannaktig.
  • Hals: Kløe eller sårhet, noen opplever også heshet.
  • Luftveier: Hoste, tett i brystet, pustebesvær og/eller forverret astma
  • Munn: Personer med pollenallergi kan oppleve kløe eller opphovning i munnen når de spiser visse typer mat, som en følge av kryssallergi.
  • Generelt: Nedsatt allmenntilstand i form av tretthet, problemer med konsentrasjonen, dårligere hukommelse og irritabilitet.
  • Er du usikker på om plagene du opplever skyldes pollen? Eller er det vanskelig å huske om du hadde mest symptomer fra øyne og nese i april, mai eller juni? Kanskje endret plagene seg fra da du var ved sjøen, sammenlignet med turen til fjellet? En symptomdagbok kan hjelpe deg å holde oversikt.
En lege viser og forklarer noe for en pasient.

Hvordan utredes allergi mot salix-pollen?

Hvordan utredes allergi mot salix-pollen?

Dersom du har symptomer fra pollenallergi, bør du kontakte legen din for en undersøkelse. Legens undersøkelse inneholder ofte en samtale om symptomer og din sykehistorie. I tillegg er det vanlig å ta en allergitest, som prikktest eller blodprøve, for å bekrefte en diagnose. Dersom du har en allergidiagnose, kan en lege også fortelle om ulike typer behandling.

For de fleste personer holder det med en utredning hos fastlegen, mens noen henvises videre til en spesialist med allergologisk kompetanse. Å ta kontroll på allergisymptomene kan gjøre at du får det bedre, med færre plager i pollensesongen.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

1. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/

2. Norges Astma- og Allergiforbund, 24.02.2023
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fakta-om-pollenallergi

3. Norges Astma- og Allergiforbund, 24.02.2023
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/

4. Store norske leksikon, vier, 24.02.2023
https://snl.no/vier

5. Norsk institutt for bioøkonomi, selje, 24.02.2023
https://www.nibio.no/tema/skog/skoggenetiske-ressurser/treslag-i-norge/selje