Redaksjonelle retningslinjer
 

ALK gir personer med allergi økt kunnskap, slik at de kan de ta trygge og informerte valg om hvordan de kan håndtere tilstanden sin.

Dette er vår misjon og grunnlaget for alt vi gjør: Fra hva vi skriver om og hvordan vi presenterer informasjon, til våre strenge kvalitetskrav for innholdet vi publiserer.

Hvordan vi skaper innhold

Hvordan vi skaper innhold

Målet vårt er å støtte deg som ønsker å leve godt med allergi, og vi deler informasjon vi tror kan gjøre en forskjell. Vi gjør alltid vårt beste for å være balanserte og rettferdige.

I ALK gjør vi vårt beste for å fremme inkludering og mangfold, vel vitende om at allergi kan påvirke deg uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og bosted. Vi intervjuer personer med allergi på jevnlig basis og gjennomfører publikumsundersøkelser slik at vi kan forstå behovene du måtte ha.

 

Kilder til informasjon

Kilder til informasjon

Innholdet vårt er støttet av vitenskap og andre anerkjente, relevante kilder. Vi konsulterer fagfellevurderte medisinske tidsskrifter, offentlige organer, akademiske institusjoner og organisasjoner som er talerør for mennesker med allergi. Våre skribenter er nøye med å gjenspeile intensjonen til hver kilde.

Medisinsk kunnskap er i kontinuerlig utvikling, og vi vil sørge for at informasjonen vi deler er oppdatert og korrekt. Derfor gjennomgår vi regelmessig innholdet vårt og informasjonskildene vi har benyttet. Vi veileder også redaksjonens medlemmer om hvordan de kan møte de høye standardene vi og leserne våre forventer.

 

Redaksjonen vår

Redaksjonen vår

ALK sine skribenter er valgt for sin kunnskap innen helse og medisin, i tillegg til relevant livserfaring (noen av skribentene våre har også allergi). De er dyktige til å kommunisere komplekse tema på en enkel måte, uten bruk av klisjeer eller sjargong.

I tillegg til skribenter består redaksjonen av grafiske designere, faktasjekkere, korrekturlesere og redaktører. Teamet jobber sammen om hver artikkel, og sikrer på den måten at den blir best mulig.

Og så sjekker vi den en gang til.

 

Gjennomgått av eksperter

Gjennomgått av eksperter

En medisinskfaglig rådgiver vurderer alle delene av innholdet, både tekst og bilder. Innholdet blir diskutert og justeres der det er nødvendig for å oppfylle disse strenge kriteriene:

  • det skal være faktisk korrekt
  • det skal være tydelig og begrunnet
  • det skal være representativt for kunnskapen om det aktuelle temaet
  • det skal være passende for vårt publikum

En medisinsk vurdering sørger også for at alt innhold er etisk skrevet. Det må være i samsvar med lover og regler i landet der du bor. Og det må være nøytralt, upartisk og ikke-promoterende.

 

Objektivitet og full åpenhet

Objektivitet og full åpenhet

Pollenkontroll.no drives av ALK – et global, forskningsstyrt legemiddelselskap med mål om å forebygge, diagnostisere og behandle allergi.

Les mer om ALK her.