Slik kan du hjelpe barnet ditt

Allergibehandling for barn

Riktig behandling er viktig

I dag finnes det behandlinger som oftest fører til at plagene reduseres, men problemet for mange foreldre er å finne riktig behandling for barnet.

En måte å forebygge allergiske reaksjoner på er å prøve å unngå kontakt med det stoffet barnet er allergisk mot.

Samtidig er det nærmest umulig å unngå pollen. Utendørs finnes det pollen praktisk talt overalt hvor vi beveger oss. Det går heller ikke an å få bort alt pollen hjemme og andre steder barnet oppholder seg. Vanligvis trengs det medisin for at barnet skal føle seg bra og ikke begrenses i sine daglige aktiviteter.

Det finnes flere behandlingsalternativer med ulike fordeler og ulemper. Les mer nedenfor. Snakk med legen for å komme frem til hvilken behandling som er best for barnet.

Behandling av allergi

Mild allergi – unngå bestemte allergener

Å unngå det stoffet barnet er allergisk mot, kan lindre allergisymptomene. Ved enkelte typer allergi, f.eks. matvareallergi, er det forholdsvis lett å unngå det man er allergisk mot, men ved pollenallergi er det desto vanskeligere.

Pollensesongen kan være lang, og vår- og sommermånedene kan være veldig slitsomme for barnet. Det er dessuten kjedelig å ikke kunne nyte sommerferien.

Fordeler Ulemper
lav kostnad nærmest umulig å få bort alle allergener
ingen bivirkninger  


Les mer

 

Moderat allergi – medisin som lindrer allergisymptomer

Hvis barnet ikke kan unngå et allergen, eller hvis symptomene er plagsomme, er det behov for medisinering.

Det finnes mange ulike typer symptomatiske allergimedisiner, for eksempel antihistaminer. Symptomatiske legemidler gir lokal symptomlindring. Derfor må mange ta flere ulike medisiner for å lindre alle symptomene. For en pollenallergiker er det ikke uvanlig å ha ett preparat for kløe i øynene, et annet for rennende nese og et tredje for kløe i halsen eller astmasymptomer.

Felles for disse legemidlene er at de gir relativt rask lindring, men den er ganske kortvarig. Symptomene kommer tilbake når man slutter å ta medisinen. Det skyldes at medisinen bare behandler symptomene på allergien. Mange opplever at de får god hjelp av symptomatiske legemidler.

Det finnes både reseptfrie og reseptbelagte allergimedisiner. Rådfør deg med apotek eller lege.

Fordeler Ulemper
rask symptomlindring kan ha bivirkninger
  kan bli dyrt i det lange løp
  ingen forbedring av allergisymptomene på lang sikt


Les mer

 

Alvorlig allergi – behandle årsaken til barnets allergi

Mange barn har så plagsom pollenallergi at symptomatiske allergimedisiner ikke har tilstrekkelig effekt. For dem kan allergivaksinasjon, den eneste behandlingen som både angriper årsaken til allergien og lindrer symptomene, være et alternativ. Allergivaksine kan gis både som tabletter og som injeksjoner. Vaksinasjon kan gis til barn fra 5 år.

Fordeler Ulemper
behandler årsaken til allergien fare for bivirkninger
gir langsiktig forbedring av de allergiske symptomene i tillegg til symptomlindring i behandlingsperioden behandlingstid på ca. 3 år
kan redusere risikoen for astmakomplikasjoner  


Les mer

Kan mitt barn ha effekt av allergivaksinasjon?

For å finne ut om ditt barn kan være aktuell for behandling med allergivaksinasjon, bør du bestille en time til en lege eller allergispesialist hvor de forskjellige behandlingsalternativ kan diskuteres. Du kan oppsøke fastlegen eller se om det finnes en klinikk i nærheten, ved å klikke på lenken nedenfor.

Tips! Slik hjelper du barnet ditt med å unngå pollen

Dersom ditt barn lider av pollenallergi:

  • Prøv å holde barnet innendørs når det er mye pollen.
  • Reduser pollenmengden som kommer inn i hjemmet, ved å holde vinduer og dører lukket i pollensesongen, spesielt på dagtid.
  • Hold vinduene lukket når dere kjører bil.
  • Når barnet har vært ute, tar du av barnet klær og sko og oppbevarer dem et annet sted enn på soverommet.
  • Vask barnets hår regelmessig. Hvis barnet har vært ute og lekt og kommer inn med allergisymptomer, bør hun/han dusje eller bade og vaske håret.
  • Unngå å henge klær eller sengetøy til tørk ute. Bruk om mulig tørketrommel i stedet.
  • Installer HEPA-filter i støvsugeren.

Følg med på symptomene

Mange barn med allergi trenger medisin for å redusere plagene. Symptomlindrende medisiner reduserer allergisymptomene. De kan påvirke hele kroppen, såkalte systemiske legemidler, eller lindre lokalt, for eksempel nesespray eller øyedråper.

Du og barnet må ha medisinene lett tilgjengelig og ta dem med på skolen, på utflukter og på aktiviteter.

Selv om medisinene lindrer barnets symptomer, behandler de ikke årsaken til de allergiske plagene. De gir heller ikke langsiktig behandling mot symptomene. De hjelper bare så lenge du tar medisinene.

 

Unngå at allergien forverres

Har barnet plager også etter å ha tatt symptomatisk medisin? Trenger barnet økt medisindose for å få effekt?

Allergivaksinasjon behandler årsaken til allergien. Det skjer ved at barnet regelmessig får en kontrollert dose allergen, noe som påvirker immunsystemet, slik at kroppens toleranse mot allergenet øker.

Det tar tre år før behandlingen gir langsiktig langvarig beskyttelse. Det kan høres lenge ut, men er nødvendig for å sikre at barnet får effekt av behandlingen også etter at barnet har sluttet å ta medisinen.

Les mer

Ubehandlet allergi kan føre til astma

Visste du at det er fare for at barnet kan utvikle astma hvis allergien ikke behandles? Faktum er at barn som har allergiske plager som påvirker nesen, har opptil sju ganger større risiko for å utvikle astma senere i livet enn barn uten allergi. Derfor er det viktig at barnet så tidlig som mulig blir undersøkt av lege og får behandling.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

 

Norges Astma og Allergiforbund, Fakta om pollenallergi, oppdatert 27042021
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fakta-om-pollenallergi/

Norges Astma og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, oppdatert 21062021
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/undersokelse-og-behandling/

NHI.no Allergi og behandling, oppdatert 14102021
https://nhi.no/sykdommer/barn/ore-nese-hals/allergisk-nesetetthet/?page=all#heading-5