En grønn og gyllen eng i solrikt vær. Pollen fra ulike vekster gir mange mennesker symptomer på høysnue hvert år.

Allergisk snue

Derfor får du høysnue

Høysnue er en vanlig allergisk reaksjon som gir plagsomme symptomer for barn, unge og voksne både i Norge og resten av verden. I tillegg til symptomer som tett eller rennende nese, røde øyne og nysing, er det også normalt å oppleve trøtthet, uopplagthet og konsentrasjonsvansker. Symptomene kan gå ut over vanlige daglige aktiviteter, søvnkvalitet og produktivitet1. Derfor er høysnue forbundet med betydelig belastning for enkeltpersoner, men også for samfunnet.

Tidlig oppdagelse og behandling kan, i tillegg til å minske plagene for den det gjelder, forhindre at høysnuen utvikler seg til allergisk astma2.

Hva er høysnue?

Hva er høysnue?

Høysnue er en form for luftveisallergi. Immunforsvaret ditt overreagerer på partikler i luften som i utgangspunktet er helt ufarlige, og svarer med å produsere antistoffer. Når en allergiker puster inn slike partikler, også kalt allergener, utløses en betennelsesreaksjon i kroppen. Dette er det vi kaller en allergisk reaksjon.

Dersom du får symptomer i nesen, som kløe, rennende eller tett nese og nysing, er høysnuen en form for allergisk rhinitt. Dersom du i tillegg har symptomer i øynene, som rødhet, kløe eller øyekatarr, heter det allergisk rhinokonjunktivitt3.

Pollen, katter og andre kjæledyr, midd og muggsopp kan gi symptomer på høysnue.

Når er sesongen for høysnue?

Når er sesongen for høysnue?

Det finnes en rekke kilder til høysnue:

 • Pollen (blomsterstøv): Pollenallergi er den mest vanlige formen for allergi4. Allergener fra gress, burot og trær som bjørk, or og hassel gir om lag en million nordmenn symptomer i pollensesongen5.
 • Dyr: Alle pelskledde dyr kan utløse allergiske reaksjoner. Allergenene finnes i dyrenes talg- og spyttkjertler og urin6.  
 • Midd: Husstøvmidd i boligen kan gi allergiske reaksjoner hele året. Barn med høysnue, allergisk astma eller atopisk eksem, eller som har dette i nær familie, er særlig utsatt for middallergi7.
 • Mugg: I omgivelser med høy luftfuktighet, kan muggvekst oppstå. I sporene til muggsopp kan det inneholde allergener som gir symptomer på høysnue8.

Pollenallergi er sesongavhengig og gir derfor som regel symptom i en begrenset periode. Midd, mugg og dyreallergi kan gi symptom hele året.

Hvorfor heter det høysnue?

Hvorfor heter det høysnue?

Begrepene høysnue og pollenallergi blir ofte brukt om hverandre, og det med rette. Pollenallergi er jo en av de viktigste årsakene til høysnue, med høy forekomst i Norge.

Begrepet «høysnue» skal ha oppstått på 1800-tallet. Opprinnelig ble det brukt for å beskrive en tilstand som lignet en sommerforkjølelse, antatt utløst av å puste inn lukten av høy. Etter hvert ble både høysnue og «høyastma» aksepterte begreper blant leger, og i starten var tilstanden nesten utelukkende knyttet til overklassen9.

 

Symptomer på høysnue

Symptomer på høysnue

Hvilke symptomer høysnue gir, varierer fra person til person. Noen kjenner lite til den allergiske reaksjonen, mens andre opplever betydelige og mer alvorlige plager som går ut over livskvaliteten. Her er en liste over symptomer som kan oppstå10, 11:

 • Nese: Tett nese, rennende nese med tynn snue, kløe eller stikninger i nesen, nysing og nyseanfall/nysetokter
 • Øyne: Røde øyne, kløe, hevelse i slimhinnene, tårer eller slim som kan sløre synet, lysskyhet
 • Munn: Kløe i gane og/eller svelg
 • Ører: Kløe i ører, følelse av dotter i ørene
 • Luftveier: Hoste, tørrhoste og/eller tyngdefølelse i brystet
 • Allmenntilstand: Hodepine, tretthet, dårligere humør, feberfølelse, svekket konsentrasjon og hukommelse
 Høysnue kan gi symptomer i blant annet nese, øyne og luftveier.

Hva er høyfeber?

Hva er høyfeber?

Høysnue gir normalt ikke feber. Likevel er det ikke uvanlig at personer med høysnue kan kjenne på en feberfølelse, til tross for at temperaturen i kroppen ikke er forhøyet12. Denne fornemmelsen kalles «høyfeber» og må ikke forveksles med høy feber.

Derfor kan høysnue gjøre deg trøtt

Derfor kan høysnue gjøre deg trøtt

Trøtthet og uopplagthet er dessverre en normal konsekvens av høysnue for noen personer. Det er flere mekanismer som spiller inn, og søvnigheten gi både barn og voksne ekstra utfordringer når de skal prestere på skole eller jobb.

1. Dårligere søvn
Å være tett i nesen kan være svært irriterende uansett når på døgnet det inntreffer, og det er lett å forstå at nedsatt pusteevne både kan gjøre det vanskelig å sovne og skape problemer gjennom natten. Det kan gå ut over den gode og restituerende søvnen vi mennesker ønsker for å kunne fungere best mulig på dagtid.

Saltvann og ulike typer nesespray kan være en kortsiktig løsning for deg som opplever nesetetthet.

2. Den allergiske reaksjonen
Høysnue kan oppleves som en påkjenning og gi følelsen av å være trøtt og uopplagt. Histaminene som frigjøres fra celler i kroppen når du får en allergisk reaksjon, kan også i seg selv gi trøtthet13.

3.  Allergimedisiner
Trøtthet kan være en konsekvens av ulike typer allergimedisiner, som for eksempel antihistaminer14.

Allergitest

Har du god nok behandling for pollenallergien?

Mange plages unødvendig av pollenallergien. Med riktig behandling kan du dempe eller bli kvitt symptomene, uansett hvor plaget du er av pollen.

Du som har utilstrekkelig behandlede symptomer vet at det påvirker deg negativt; du blir sliten, har problemer med å konsentrere deg på skolen eller på jobben og ønsker ikke å være utendørs. I tillegg kan allergi som ikke behandles føre til allergisk astma.

Ta vår allergitest og få svar. I testen beskriver du hvordan du har det med allergien din og får anbefalinger som du kan ta med til legen din neste gang du skal diskutere allergien din.

Her er resultatet ditt

Din VAS-poengsum:

VAS scoren forteller deg hvor mye ubehag du opplever av allergien din selv om du bruker medisiner

0-2 poeng: Dine plager er ikke så store. Du kan fortsette med din nåværende behandling.

2-5 poeng: Du opplever mild til moderat ubehag. Ta kontakt med din lege og sammen kan dere finne en måte å optimalisere din nåværende behandling.

5+ poeng: Til tross for bruk av medisiner ser det ut til at du har store problemer, noe som sikkert påvirker livskvaliteten din i pollensesongen. Kontakt din fastlege for videre utredning. Allergivaksinasjon kan være neste skritt i din behandling.

Referanse:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Her er resultatet ditt

En kvinne tar seg til halsen. Personer med høysnue kan utvikle astma, som kan gi hoste og tetthet i brystet.

Astma, allergi og høysnue

Astma, allergi og høysnue

Personer med høysnue har større risiko for å utvikle astma15. Dette er en god grunn til å ta symptomer på høysnue på alvor og oppsøke lege for utredning og videre oppfølging. Tørrhoste, særlig om natten, kan være et tidlig tegn på utvikling av allergisk utløst astma16.

Personer med allergisk astma bør i størst mulig grad unngå allergenene de reagerer på. Et annet råd til personer med høysnue, er å unngå fysiske anstrengelser utendørs på dager med mye pollen17.

Hvor mange personer har høysnue?

Hvor mange personer har høysnue?

Norske, regionale studier viser at omtrent 25 prosent av barn i skolealder og 30 prosent av unge i puberteten, oppgir at de har eller har hatt høysnue18.

En europeisk undersøkelse19 konkluderte med at forekomsten blant voksne i Vest-Europa er på 23 prosent. I den samme studien understrekes det også at diagnosen ofte ikke blir diagnostisert, på grunn av bagatellisering hos pasienten og/eller at symptomene ikke blir gjenkjent av lege.

Både norske og internasjonale studier slår fast at flere personer rammes av høysnue enn før20.

Et lite barn er ute i naturen sammen med en voksen. Pollenallergi kan hindre barn i å nyte fine dager i pollensesongen.

Allergi kan skyldes arv

Allergi kan skyldes arv

Både arv og miljø spiller inn når det kommer til utvikling av allergi og astma. Ved arvelig disposisjon, altså dersom en av foreldrene har for eksempel høysnue, øker risikoen for at også barnet utvikler sykdommen21.

Forebygging og behandling av allergi

Forebygging og behandling av allergi

Tidlig oppdagelse, undersøkelse og riktig oppfølging er viktig for at flest mulig personer skal ha færrest mulig plager forårsaket av høysnue. Tre viktige anbefalinger for å ta kontroll på allergisymptomene er:

1.   Unngå allergener
For personer med allergi er det viktig å unngå eksponering av det som trigger de allergiske reaksjonene.

 • Dyreallergi: Unngå omgivelser med allergifremkallende dyr.
 • Pollenallergi: På dager med høy spredning kan det være vanskelig å unngå pollen helt, men pollenvarselet kan hjelpe deg å ta viktige forholdsregler.
 • Middallergi: Gjennomfør tiltak for å redusere forekomsten av midd i boligen, f.eks. å sørge for lav luftfuktighet innendørs om vinteren og lufte madrass, pute og dyne i kaldt vær.

2.    Behandling av akutte symptomer
Det finnes flere tilgjengelige medisiner for midlertidig lindring av høysnue, i form av blant annet nesespray, øyedråper og tabletter. Antihistaminer, som blokkerer histaminet som frigjøres fra cellene ved en allergisk reaksjon, er eksempel på en mye brukt allergimedisin. En lege kan gi råd om hva slags behandling som er egnet for de symptomene du opplever.  

3. Langsiktig lindring
Dersom du opplever at de tiltakene du gjør i dag ikke har god nok effekt på symptomene fra allergien din, bør du be om ny konsultasjon hos lege. Det kan være nyttig å notere ned eventuelle nye symptomer eller tegn på forverring i en symptomdagbok, som du kan ta med til fastlege eller allergispesialist.

Bjørkepollenallergi

En vanlig vårplage

Gresspollenallergi

Grønn sommerplage

 Pollenallergi

Dette er pollenallergi

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.