En lege viser og forklarer noe for en pasient.

Pollenallergi og diagnose

Allergitest og allergidiagnose

Mer enn 40 prosent av befolkningen får en eller flere allergiske reaksjoner i løpet av livet – fra milde symptomer til alvorlige plager1. Pollenallergi er den vanligste formen for allergi i Norge2. Så mange som én million har symptomer, og tallet er økende3.

Mistenker du at du eller noen i familien din har allergi? Til tross for at mange rammes er det ikke alle som har fått en diagnose hos legen sin. Noen vet kanskje ikke hva slags allergener de reagerer på, mens andre igjen er uvitende om at symptomene de opplever skyldes allergi. Mange går derfor ubehandlet i flere år før en diagnose kan vise at det man trodde var en årlig forkjølelse i realiteten var pollenallergi4.

 

Allergitesting: Er det verdt det?

Allergitesting: Er det verdt det?

En korrekt allergidiagnose er gjerne første steg for å kunne ta kontroll over allergisymptomene og på den måten få det bedre. Å gå med symptomer over lang tid uten å gjøre noe med dem anbefales ikke, blant annet fordi allergien kan utvikle seg til astma5. I tillegg til undersøkelse hos lege benyttes allergitester for å avdekke hvilke stoffer du er allergisk mot.

For noen blir allergiplagene så store at det går ut over livskvaliteten. Symptomene kan ha en negativ påvirkning på søvn, produktivitet på jobb eller skole, trening, sosialt liv og andre aktiviteter6.

Allergisymptomene oppstår når immunsystemet ditt overreagerer på et i utgangspunktet ufarlig stoff, og setter i gang en forsvarsreaksjon. Stoffene som utløser en slik reaksjon kalles allergener. Denne reaksjonen vil merkes som symptomer på allergi – som tett nese, rennende øyne, nysing og hoste.

 

Hvorfor bruker vi allergitester?

Hvorfor bruker vi allergitester?

En allergitest kan hjelpe deg med å finne ut hvilke allergener som forårsaker symptomene dine, samtidig som den kan bidra til å utelukke andre. Å ha riktig informasjon kan hjelpe deg med å håndtere allergien din bedre.

En allergitest måler det som kalles sensibilisering7. En positiv allergitest viser at du er sensibilisert for ett eller flere allergener. Slår testen ut på for eksempel bjørkepollen, sier vi at du er sensibilisert for bjørkepollen.

En allergitest er ikke det samme som en diagnose – den er det bare helsepersonell som kan gi deg. Det er derfor viktig at resultatene fra en allergitest tolkes sammen med en lege som kjenner din medisinske bakgrunn og symptomene dine.

 

Allergitest - Får du god nok behandling for pollenallergien?

Allergitest - Får du god nok behandling for pollenallergien?

Ta vår allergitest og få svar. I testen beskriver du hvordan du har det med allergien din og får tips som du kan ta med til legen neste gang du skal diskutere pollenallergien.

Her er resultatet ditt:

Din VAS-poengsum: 0

The VAS score tells you how much discomfort you experience from your allergy even if you use medication

Ingen symptomer Svært plagsomt

0-2 poeng: Dine plager er ikke så store. Du kan fortsette med din nåværende behandling.

2-5 poeng: Du opplever mild til moderat ubehag. Ta kontakt med din lege og sammen kan dere finne en måte å optimalisere din nåværende behandling.

5+ poeng: Til tross for bruk av medisiner ser det ut til at du har store problemer, noe som sikkert påvirker livskvaliteten din i pollensesongen. Kontakt din fastlege for videre utredning. Allergivaksinasjon kan være neste skritt i din behandling.

Referanse:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Her er resultatet ditt

Allergitest: Hvilke metoder benyttes for å avdekke allergi?

Allergitest: Hvilke metoder benyttes for å avdekke allergi?

En korrekt allergidiagnose tar utgangspunkt i symptomene du opplever, og din sykehistorie. En allergitest i form av prikktest eller blodprøve kan benyttes til å bekrefte diagnosen.

Allergitest ved prikktest

Allergitest ved prikktest

Prikktest er en vanlig metode som benyttes til allergitesting i Norge. En prikktest er rask og enkel å gjennomføre. Dråper som inneholder vanlige allergener blir prikket gjennom dråpen og inn i huden på underarmen ved hjelp av en lansett, og resultatet er klart etter 15 minutter.

Dersom du har en allergisk reaksjon i huden på ett eller flere av allergenene, vil du mest sannsynlig få en liten hevelse der dråpen har vært. Du kan også være sensibilisert for allergener som ikke gir deg symptomer.

Allergitest ved blodprøve

Allergitest ved blodprøve

Blodprøver er en annen type allergitest. Med denne metoden blir du ikke eksponert for allergener. I stedet blir blodprøven sendt til et laboratorium, der det undersøkes om blodet inneholder antistoff av typen immunogloblulin E (IgE).

Dersom mengden av antistoff mot spesifikke allergen, som pollen, pelsdyr eller husstøvmidd er høy, har du det som kalles en positiv test. Også når det gjelder blodprøver handler resultatene om sensibilisering, ikke diagnosen allergi.  

Det er viktig å følge opp prøvesvaret hos legen sin.

Allergitest og prøveresultater: Hva er høy IgE?

Allergitest og prøveresultater: Hva er høy IgE?

Resultatene fra en allergitest viser om du har et høyt eller lavt nivå av IgE antistoffer knyttet til et spesifikt allergen. Dersom du har et høyt nivå av IgE knyttet til allergenet bjørkepollen, kan du være allergisk mot bjørk. Og omvendt: Dersom du har et lavt nivå, regnes testen som negativ.

Dersom du synes det er vanskelig å forstå eller tolke prøveresultatet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med legen din for videre veiledning. Det er viktig at legen forklarer deg hva du skal gjøre dersom du er allergisk. Dersom du har en negativ test, men likevel opplever allergisymptomer, kan en lege eller allergispesialist gjøre nye undersøkelser.

Hva er sensibilisering?

Hva er sensibilisering?

Sensibilisering er det første steget i å utvikle en allergi8. Allergiske reaksjoner skjer nemlig ikke første gangen kroppen din møter på et allergen. Først registrerer immunsystemet ditt allergenet. Deretter begynner det å utvikle en allergisk immunrespons mot allergenet. Det er denne prosessen som kalles sensibilisering.

Når du senere møter på allergenet, kan du oppleve en overfølsomhetsreaksjon. Men å være sensibilisert betyr ikke at du trenger å få en allergisk reaksjon. Risikoen for å utvikle en allergi kan likevel være høyere dersom du er sensibilisert for ett eller flere allergener.

 

Sensibilisert uten allergi

Sensibilisert uten allergi

En allergitest kan vise at du er sensibilisert for bjørkepollen. Likevel – dersom du aldri får symptomer på allergi når du er i nærheten av en blomstrende bjørk i pollensesongen, er du nok ikke allergisk. Å ha merkbare symptom er en forutsetning for å få en allergidiagnose.

 

Sensibilisert og allergisk

Sensibilisert og allergisk

Dersom du har klare symptomer på allergi hver gang du er i nærheten av pollen fra bjørk, er du mest sannsynlig allergisk mot bjørkepollen. I slike tilfeller kan en allergitest benyttes for å bekrefte diagnosen, i tillegg til å gi mer informasjon om andre stoffer du kan være allergisk mot.

 

Hva er forskjellen på allergi og overfølsomhet?

Hva er forskjellen på allergi og overfølsomhet?

Symptomene fra overfølsomhet kan være de samme som ved allergi. Ved ikke-allergisk overfølsomhet er det imidlertid ikke snakk om en allergisk reaksjon, selv om reaksjonen kan være ubehagelig.

Allergiske reaksjoner på spesifikke allergener som pollen, husstøvmidd og pelsdyr gir symptomer som, sammen med allergitest, kan gi en allergidiagnose. Allergimedisiner som inneholder antihistamin har effekt på utslett eller reaksjoner i slimhinnene som skyldes histamin9, og benyttes derfor til behandling av allergiske reaksjoner.  

 

Et barn sitter på en gressplen sammen med en mann og en hund. Barnet tørker nesen med lommetørkle.

Barn og allergidiagnose

Barn og allergidiagnose

Forekomsten av allergiske sykdommer hos barn har økt de siste 20 - 30 årene10. Utvikling av allergi skyldes både arv og miljø, men det er en tydelig arvelig disposisjon involvert. Dersom begge foreldrene er allergiske, er det 60 - 70 prosent sjanse for at barnet også blir det11. Barnet blir ikke nødvendigvis allergisk mot det samme som mor eller far, det er tendensen til å utvikle allergi som arves12.

Mange barn har hyppige luftveisinfeksjoner og alminnelige forkjølelser. Det er derfor ikke alltid så enkelt å vite hva som er hva. Symptomene fra luftveisallergi utvikles vanligvis etter at barnet har fylt to år13.

Fastlegen kan undersøke barnet ved mistanke om allergi. I tillegg til utredning av symptomer, kan legen gi råd om hva slags allergitest (prikktest eller blodprøve) som eventuelt bør benyttes.

Kan man ta allergitest hos fastlegen?

Kan man ta allergitest hos fastlegen?

Legen din kan vurdere om du bør henvises til sykehuset for en prikktest, eller om det skal tas en blodprøve. Dersom du mistenker at du eller barnet ditt har allergi, er derfor første steg å kontakte fastlegen.

Å få riktig diagnose er viktig for å kunne ta kontroll på symptomene, slik at du kan håndtere en eventuell allergi best mulig. Legen vil sannsynligvis stille deg spørsmål om symptomene dine, hvordan du påvirkes av dem, og når og hvor de oppstår.

Fastlegen kan også gi råd om behandling dersom dette blir aktuelt.

Guide

Forbered deg til legeavtalen

Før du skal til legen for å diskutere dine allergisymptomer, kan det være lurt å forberede seg. Å tenke gjennom spørsmål legen kan komme til å stille, vil gjøre at du bedre kan fortelle om dine opplevelser. Vi har laget en guide du kan bruke til din forberedelse

Vanlige allergisymptomer

Vanlige allergisymptomer

Luftveisallergi kan gi en rekke forskjellige symptomer. Uavhengig av om du har ett eller flere, er det lurt å oppsøke lege for råd og veiledning. Vanlige symptomer fra allergi inkluderer:

 • Tett eller rennende nese
 • Kløe i nese og/eller hals
 • Rennende, kløende og/eller røde øyne
 • Hovne øyelokk
 • Nysing
 • Tørrhoste og heshet
 • Astmasymptomer
 • Tretthet og slapphet
 • Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Dårligere hukommelse
 • Uoppmerksomhet, irritabilitet

For å kunne stille en diagnose vil en lege foreta en undersøkelse med gjennomgang av symptomene du opplever og sykehistorien din. Det er også vanlig å ta en allergitest for å finne ut hva som forårsaker allergisymptomene.

 

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

 

1. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
https://www.naaf.no/om-oss

2. Store medisinske leksikon, pollenallergi, 20.12.2022
https://sml.snl.no/pollenallergi

 1. 3. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
  https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi
 2.  
 3. 4. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
  https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi
 4.  
 5. 5. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
  https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi
 6.  
 7. 6. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
  https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi
 8.  
 9. 7. Store medisinske leksikon, sensibilisering, 08.02.2023
  https://sml.snl.no/sensibilisering
 10.  
 11. 8. Store medisinske leksikon, sensibilisering, 08.02.2023
  https://sml.snl.no/sensibilisering
 12.  
 13. 9. Store medisinske leksikon, antihistaminer, 07.03.2023
  https://sml.snl.no/antihistaminer
 14.  
 15. 10. Norsk Helseinformatikk, 08.02.2023
  https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/allergiutredning-av-barn/

 16. 11. Dr. Med. Knut Øymar, Spedbarnsboken, 08.02.2023
  https://www.babyverden.no/baby/sykdom-og-symptomer/barn-og-allergi/

 17. 12. Dr. Med. Knut Øymar, Spedbarnsboken, 08.02.2
  https://www.babyverden.no/baby/sykdom-og-symptomer/barn-og-allergi/
 18.  
 19. 13. Dr. Med. Knut Øymar, Spedbarnsboken, 08.02.2023
  https://www.babyverden.no/baby/sykdom-og-symptomer/barn-og-allergi/