Allergibehandling

Få kontroll over allergien

Skaper pollen problemer for deg?

Hvis du er frustrert over ikke å kunne være utendørs, kjenner deg trøtt, har konsentrasjonsproblemer på jobb, stadig må pusse nesen og kjempe imot trangen til å gni deg i kløende øyne på tross av behandling, har du kanskje tenkt at det er på tide å revurdere de legemidlene du bruker nå? Nåværende legemidler er ikke tilstrekkelig til å lindre allergisymptomene for alle. Kortsiktige legemidler virker kanskje heller ikke for alle.

Hvilken behandling er best for deg?

Det finnes mange ulike typer behandling for deg som har pollenallergi. Her kan du lese om de ulike behandlingsalternativene som finnes. I dag finnes det tre prinsipper for behandling – unngå stoffer man ikke tåler, symptomatiske legemidler og allergivaksinasjon.

Hvilken behandling som passer deg best, avhenger av flere ulike faktorer: type symptomer, allmenntilstanden din, hvilke bivirkninger du eventuelt får, og hvilken type behandling du selv ønsker. Du og legen din kan diskutere og komme frem til hvilken behandling som passer deg best.

Kort oversikt over behandlingsmuligheter

Allergibehandling

Alvorlig allergi – behandle årsaken til allergien

Allergivaksinasjon behandler årsaken til allergien. Ved å regelmessig tilføre en dose av det stoffet (allergenet) som forårsaker allergiplagene, behandler man årsaken til allergien. Immunsystemet påvirkes, slik at toleransen mot stoffet øker.

Fordeler Ulemper
behandler årsaken til allergien fare for bivirkninger
gir langsiktig forbedring av de allergiske symptomene i tillegg til symptomlindring i behandlingsperioden behandlingstid på ca. 3 år

 

Les mer om allergivaksine

Moderat allergi – medisin som lindrer allergisymptomer

Det finnes mange ulike typer symptomatiske allergimedisiner, for eksempel antihistaminer. Symptomatiske allergimedisiner gir lokal symptomlindring. Derfor må mange ta flere ulike medisiner for å lindre alle symptomene. For en pollenallergiker er det ikke uvanlig å ha ett preparat for kløe i øynene, et annet for rennende nese og et tredje for kløe i halsen eller astmasymptomer.

Fordeler Ulemper
rask symptomlindring kan ha bivirkninger
  kan bli dyrt i det lange løp
  ingen forbedring av allergisymptomene på lang sikt

 

Les mer om symptomatiske allergimedisiner

 

Mild allergi – unngå bestemte allergener

Å unngå det stoffet man er allergisk mot, kan lindre allergisymptomene. Ved enkelte typer allergi, f.eks. matvareallergi, er det forholdsvis lett å unngå det man er allergisk mot, men ved pollenallergi er det desto vanskeligere.

Pollensesongen er lang, og vår- og sommermånedene kan være veldig slitsomme. Det er dessuten kjedelig å ikke kunne nyte ferien.

Fordeler Ulemper
lav kostnad nærmest umulig å få bort alle allergener
ingen bivirkninger kan begrense hverdagen

 

Les mer om unngå allergener

Oppsøk hjelp for allergien

Gjør noe med allergien og reduser allergisymptomene.

Finn en klinikk i nærheten

Aktuelle spørsmål til legen

Det kan være lurt å forberede seg litt før legetimen. Her finner du forslag til spørsmål du kan stille legen om allergi.

12 ting du kan spørre legen om

 

Film

Hvilken behandling passer for deg?

Hvilken type behandling som er den beste for dine symptomer vil avhenge av flere faktorer, blant annet hvilke høysnuesymptomer du har og hvor alvorlige de er, din allmenne helsetilstand, dine egne ønsker og bivirkningene av de ulike behandlingsmetodene.

Allergitest

Har du god nok behandling for pollenallergien?

Mange plages unødvendig av pollenallergien. Med riktig behandling kan du dempe eller bli kvitt symptomene, uansett hvor plaget du er av pollen.

Du som har utilstrekkelig behandlede symptomer vet at det påvirker deg negativt; du blir sliten, har problemer med å konsentrere deg på skolen eller på jobben og ønsker ikke å være utendørs. I tillegg kan allergi som ikke behandles føre til allergisk astma.

Ta vår allergitest og få svar. I testen beskriver du hvordan du har det med allergien din og får anbefalinger som du kan ta med til legen din neste gang du skal diskutere allergien din.

Her er resultatet ditt

Din VAS-poengsum:

VAS scoren forteller deg hvor mye ubehag du opplever av allergien din selv om du bruker medisiner

0-2 poeng: Dine plager er ikke så store. Du kan fortsette med din nåværende behandling.

2-5 poeng: Du opplever mild til moderat ubehag. Ta kontakt med din lege og sammen kan dere finne en måte å optimalisere din nåværende behandling.

5+ poeng: Til tross for bruk av medisiner ser det ut til at du har store problemer, noe som sikkert påvirker livskvaliteten din i pollensesongen. Kontakt din fastlege for videre utredning. Allergivaksinasjon kan være neste skritt i din behandling.

Referanse:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Her er resultatet ditt

Allergi og astma

Hvis du har allergiplager, er du i faresonen for å utvikle astma. Hvis du lar være å behandle allergien, øker risikoen for astma. Derfor er det viktig at du så tidlig som mulig får en diagnose og riktig behandling.