En kvinne er på tur i skogen. Personer med pollenallergi kan ha utfordringer med utendørsaktiviteter i pollensesongen.

Allergibehandling

Allergimedisin mot pollenallergi

Kjenner du deg frustrert over ikke å kunne være utendørs deler av året? Er du uvanlig trøtt eller er det vanskelig å konsentrere seg på jobben? Må du pusse nesen til stadighet og kjempe mot trangen til å gni deg i øynene til tross for at du får behandling i form av øyedråper, nesespray eller andre medisiner?

Pollenallergi gir så mange som en million nordmenn større og mindre plager hvert år1. Mange pasienter med allergi får ikke optimal behandling2, noe som kan føre til redusert livskvalitet for dem det gjelder.

Dersom du fortsatt har symptomer fra allergien din, kan det være at legen din kan gjøre en ny vurdering av dine allergisymptomer.

Flere former for allergibehandling

Flere former for allergibehandling

Mennesker er forskjellige, også når det kommer til kroppens reaksjoner på pollenallergi. Et legemiddel som hjelper én person, trenger ikke være tilstrekkelig for en annen. Heldigvis finnes det flere typer allergibehandling tilgjengelig i Norge. Målet med behandling vil alltid være å redusere symptomene fra pollenallergien, slik at du som er allergiker kan komme deg gjennom pollensesongen med færrest mulig plager.

De tre hovedprinsippene for behandling av pollenallergi er: å unngå eksponering av pollen du er allergisk mot, legemiddel som lindrer symptomene, og allergivaksinasjon som behandler årsaken til allergien. En lege kan avgjøre hvilken behandlingsform som er riktig for deg.

Kanskje har du også hørt om at noen bruker kortisonsprøyte i forbindelse med allergi? Kortison gis noen ganger i forkant av en pollensesong, ved en intramuskulær injeksjon. Disse kortisoninjeksjonene blir noen ganger tatt for å være allergivaksinasjon, men de virker på helt forskjellig måte. Kortisoninjeksjoner reduserer symptomer fra allergi i noen uker gjennom å dempe inflammasjon/betennelse i hele kroppen.

Kvinne på besøk hos lege

Når bør du kontakte lege for behandling av pollenallergi?

Når bør du kontakte lege for behandling av pollenallergi?

Dersom du opplever ett eller flere plagsomme symptomer på allergi, bør du kontakte fastlegen og fortelle om hva du opplever. Din sykdomshistorie er, sammen med allergitester, avgjørende for å kunne stille en allergidiagnose3.

Det kan være behov for å kontakte lege dersom du opplever:  

 • at plagene dine påvirker prestasjonene dine på skolen eller jobben, ditt sosiale liv, fritidsaktiviteter, og/eller søvn
 • at du plages selv om du tar allergimedisiner som foreskrevet
 • at du får bivirkninger av den behandlingen legen har anbefalt deg
 • at symptomene dine endrer eller forverrer seg
 • at behovet for medisiner er daglig over en lengre periode eller hele året

Det er ikke alltid så lett å holde styr på når du klødde i øynene sist, i hvilke situasjoner nesespray ga best effekt eller når på året de fleste symptomene starter. For noen kan det være nyttig å notere og holde oversikt i en symptomdagbok, som tas med til neste legesamtale.

En kvinne nyser. Kløe, nysing og tett eller rennende nese er vanlige symptomer på høysnue.

Symptom

Plager hele pollensesongen

Plager hele pollensesongen

Det er fullt mulig å være allergisk mot flere typer pollen samtidig, som for eksempel bjørk og gress. Fordi spredningen av ulike typer pollen henger sammen med årstid og vær, kan det bety at allergien påvirker din helse og livskvalitet over en lengre periode hvert år.

Pollenallergi er sesongavhengig og gir derfor som regel symptomer i en begrenset periode. Er du derimot allergisk mot midd, mugg eller dyr, kan du oppleve symptomer hele året.

Hva slags allergibehandling er best for deg?

Hva slags allergibehandling er best for deg?

Hva slags behandling som passer deg, henger sammen med dine symptomer, grad av plager, hvordan du reagerer på behandlingen og hvilken type behandling du selv ønsker.

Dette kan du trygt diskutere med legen din, og på den måten komme frem til den behandlingsformen som er mest hensiktsmessig for deg.

Behandling av allergi følger vanligvis disse stegene. Har du plagsomme symptomer til tross for din behandling kan det være aktuelt å gå videre til neste steg i behandlingstrappen.

Unngå eksponering

Unngå eksponering

Å unngå det man er allergisk mot er alltid et godt råd, men når det kommer til pollenallergi kan det være lettere sagt enn gjort. Det finnes likevel noen ting du kan gjøre for å unngå pollen, og dagens pollenvarsel kan være til stor hjelp – også de dagene det er mye pollen.

Lindre symptomene

Lindre symptomene

Det finnes mange typer symptomlindrende legemidler, i form av blant annet nesespray, øyedråper og allergitabletter (antihistaminer).

Behandle årsaken

Behandle årsaken

Allergivaksinasjon kan være aktuelt for personer som ikke får tilstrekkelig hjelp fra annen behandling. Ved å regelmessig tilføre en dose av det stoffet (allergenet) man er allergisk mot, påvirkes immunsystemet slik at toleransen mot stoffet øker.

Allergitest og diagnose

Allergitest og diagnose

Lurer du på om du er allergisk mot pollen eller noe annet? Noen går med plager gjennom flere pollensesonger før de undersøker årsaken. En lege eller allergispesialist kan, gjennom blant annet samtale og allergitest, hjelpe deg med diagnose og videre oppfølging.

Hva slags typer allergitabletter finnes det?

Hva slags typer allergitabletter finnes det?

Det finnes flere legemidler i tablettform som benyttes i behandling av allergisymptomer. Mange symptomlindrende medikamenter kan kjøpes på apoteket uten resept, mens for andre trenger du resept fra legen.

Det er viktig å skille mellom symptomatiske allergitabletter og tabletter som benyttes som en del av allergivaksinasjon (allergen immunterapi):

Antihistaminer hemmer virkningen av histamin i kroppen og kan være effektive mot spesifikke allergisymptomer som nysing, rennende nese og kløe i nese og øyne. Denne type allergitabletter kan gi umiddelbar lindring. Virkningen er kortsiktig, og legemidlene må derfor tas på nytt hver gang det oppstår symptomer i pollensesongen.

Allergivaksinasjon er en behandling som kan gis som tabletter eller injeksjon. Ved allergivaksinasjon tilfører man kroppen det allergenet (stoffet) man er allergisk mot over lengre tid. Stoffet som tilføres fremstilles av naturens egne materialer, som for eksempel gress- eller bjørkepollen. På denne måten stimuleres immunsystemet til å øke toleransen mot det du er allergisk mot.

Sammenligning av allergibehandlinger

Hvilken effekt har behandlingen?

Symptomatiske medisiner (f.eks. antihistaminer og slimhinneavsvellende midler)

Kan gi umiddelbar, men kortsiktig lindring. Behandler spesifikke allergisymptomer (f.eks. tett eller rennende nese, nysing, kløe).

Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)

Gir potensielt en mer langvarig effekt. Allergivaksinasjon er den eneste formen for allergibehandling som behandler årsaken til en allergi. Det skjer ved å endre immunsystemets reaksjon på det stoffet (allergenet) man er allergisk mot.

Hvordan skal den tas?

Symptomatiske medisiner (f.eks. antihistaminer og slimhinneavsvellende midler)

Tabletter, øyedråper og/eller nesespray.

Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)

Tabletter eller injeksjoner.

Når skal den tas?

Symptomatiske medisiner (f.eks. antihistaminer og slimhinneavsvellende midler)

Gjentatte ganger, hver gang det oppstår symptomer i hver pollensesong.

Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)

Avhenger av behandlingsformen. Tabletter skal tas daglig, injeksjoner ukentlig (i begynnelsen) og deretter hver 6. til 8. uke.

Hvor lenge varer behandlingen?

Symptomatiske medisiner (f.eks. antihistaminer og slimhinneavsvellende midler)

Det kan være nødvendig å ta symptomlindrende medikamenter i store deler av livet. Effekten av behandlingene går fort over, så man må starte behandlingen på ny hver gang man har symptomer.

Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)

Allergivaksinasjon mot pollenallergi pågår i tre år. Deretter er den avsluttet.

Hvor får jeg den?

Symptomatiske medisiner (f.eks. antihistaminer og slimhinneavsvellende midler)

Mange symptomlindrende medikamenter kan kjøpes på apoteket uten resept. For noen trenger du resept fra legen.

Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)

Du må kontakte fastlegen din for å diskutere om allergivaksinasjon er egnet for deg.

Sammenligning av allergibehandlinger

  Symptomatiske medisiner (f.eks. antihistaminer og slimhinneavsvellende midler) Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)
Hvilken effekt har behandlingen? Kan gi umiddelbar, men kortsiktig lindring. Behandler spesifikke allergisymptomer (f.eks. tett eller rennende nese, nysing, kløe). Gir potensielt en mer langvarig effekt. Allergivaksinasjon er den eneste formen for allergibehandling som behandler årsaken til en allergi. Det skjer ved å endre immunsystemets reaksjon på det stoffet (allergenet) man er allergisk mot.
Hvordan skal den tas? Tabletter, øyedråper og/eller nesespray. Tabletter eller injeksjoner.
Når skal den tas? Gjentatte ganger, hver gang det oppstår symptomer i hver pollensesong. Avhenger av behandlingsformen. Tabletter skal tas daglig, injeksjoner ukentlig (i begynnelsen) og deretter hver 6. til 8. uke.
Hvor lenge varer behandlingen? Det kan være nødvendig å ta symptomlindrende medikamenter i store deler av livet. Effekten av behandlingene går fort over, så man må starte behandlingen på ny hver gang man har symptomer. Allergivaksinasjon mot pollenallergi pågår i tre år. Deretter er den avsluttet.
Hvor får jeg den? Mange symptomlindrende medikamenter kan kjøpes på apoteket uten resept. For noen trenger du resept fra legen. Du må kontakte fastlegen din for å diskutere om allergivaksinasjon er egnet for deg.

Allergimedisin og bivirkninger

Allergimedisin og bivirkninger

Alle legemidler, både reseptfrie og de du får på resept fra lege, kan gi bivirkninger. Her er det store individuelle variasjoner. Det er derfor viktig at du alltid følger legens råd og anvisninger, og at du også leser pakningsvedlegget som følger med legemidler du kjøper eller henter på apoteket. Det er særlig viktig at du følger med på barn som tar medisiner.

Symptomatiske medisiner: Disse finnes i ulike former – tabletter, nesespray og øyedråper. Noen opplever kun god effekt, og får ingen bivirkninger. Andre blir søvnige, uvel og slappe, eller opplever konsentrasjonsvansker som en følge av medisinene de bruker4.

Allergivaksinasjon (allergen immunterapi): Bivirkninger fra allergivaksinasjon er vanligst i begynnelsen av behandlingen. Denne typen behandling starter derfor alltid hos en lege, som skal sørge for oppfølging av eventuelle reaksjoner. Immunsystemet ditt kan gi deg beskjed om det kjemper mot et stoff det oppfatter som problematisk, men husk at dette er en del av behandlingen. Fordi injeksjonene eller tablettene inneholder det stoffet du er allergisk mot, er det ikke unormalt å oppleve allergisymptomer som f.eks. munnkløe og kløe i hals i begynnelsen av behandlingen.

Gi alltid beskjed til fastlegen dersom du har spørsmål om eller er bekymret for bivirkninger fra legemidler, også reseptfrie.  

Allergitest - Får du god nok behandling for pollenallergien?

Allergitest - Får du god nok behandling for pollenallergien?

Ta vår allergitest og få svar. I testen beskriver du hvordan du har det med allergien din og får tips som du kan ta med til legen neste gang du skal diskutere pollenallergien.

Her er resultatet ditt:

Din VAS-poengsum: 0

VAS-skåren forteller deg hvor mye ubehag du opplever av allergien din selv om du bruker medisiner

Ingen symptomer Svært plagsomt

0-2 poeng: Dine plager er ikke så store. Du kan fortsette med din nåværende behandling.

2-5 poeng: Du opplever mild til moderat ubehag. Ta kontakt med din lege og sammen kan dere finne en måte å optimalisere din nåværende behandling.

5+ poeng: Til tross for bruk av medisiner ser det ut til at du har store problemer, noe som sikkert påvirker livskvaliteten din i pollensesongen. Kontakt din fastlege for videre utredning. Allergivaksinasjon kan være neste skritt i din behandling.

Referanse:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Her er resultatet ditt

Allergimedisin til gravide

Allergimedisin til gravide

Som gravid er det helt naturlig å være ekstra forsiktig med bruk av medisiner, fordi man ikke vil skade fosteret. Det finnes imidlertid flere gode løsninger for gravide og ammende mødre med behov for allergimedisiner.

Rundt 20 prosent av kvinner har allergiske symptomer under svangerskapet, og noen av disse vil oppleve en forverring under graviditeten5. Det er derfor viktig at mor blir fulgt opp på en god måte for at ikke symptomer på allergi skal forverre livskvalitet under og etter svangerskapet.

En familie er ute på tur. Barn med symptomer på høysnue bør får god og riktig behandling for å ha det bra i pollensesongen

Allergiplager

Allergimedisin for barn

Allergimedisin for barn

Pollensesongen kan gi utfordringer for barn med pollenallergi. Barn får samme symptomer som voksne, og kan derfor ha effekt av behandling som hjelper dem gjennom sesongen.

Sammenhengen mellom astma og allergi er tydelig hos barn6. Det er derfor viktig å passe på at de får nok og riktig behandling som sørger for en god hverdag, og som reduserer risikoen for at allergien utvikler seg til astma.

Pollenallergi og astma

Pollenallergi og astma

Pollenallergi, også kalt høysnue og allergisk rhinitt, er den vanligste formen for allergi i Norge7. Pollenallergi er mest vanlig i aldersgruppen 5 – 40 år8 og ifølge Norges Astma- og Allergiforbund opplever mange å ha sykdommen i flere år før de får en diagnose9.

Det er mest vanlig med symptomer i nese og øyne, noe som kan gjøre det vanskelig å skille pollenallergi fra en vanlig forkjølelse. Å dra til legen for å få riktig diagnose og oppfølging er viktig – særlig fordi ubehandlet pollenallergi kan utvikle seg til astma9.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

 

1. Norges Astma- og Allergiforbund, 06.12.2022
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/

 1. 2. Tidsskrift for Den norske legeforening, 15.12.2022
  https://tidsskriftet.no/2021/03/debatt/fastlegen-kan-behandle-allergi-med-immunterapi
 2.  
 3. 3. Store medisinske leksikon, 20.12.2022
  https://sml.snl.no/allergi
 4.  
 5. 4. Norges Astma- og Allergiforbund, 20.12.2022
  https://www.naaf.no/AllergivitenSite/Hoysnue/Antihistaminer-Forebyggende-medisin-mot-allergi/
 6.  
 7. 5. Tidsskrift for Den norske legeforening, 20.12.2022
  https://tidsskriftet.no/2004/05/legemidler-i-praksis/bruk-av-antihistaminer-under-graviditet-og-amming
 8.  
 9. 6. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, Astma og allergi, 28.11.2022
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/

 10. 7. Store medisinske leksikon, 04.12.2022
  https://sml.snl.no/pollenallergi

 11. 8. Norges Astma- og Allergiforbund, 06.12.2022
  https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/

 12. 9. Norges Astma- og Allergiforbund, 06.12.2022
  https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/