Ordliste

Ordliste

Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon er en allergibehandling som behandler selve årsaken til allergien, og ikke bare lindrer symptomene. Prinsippet er at man i små mengder tilfører kroppen det allergenet man er allergisk mot. På denne måten dannes det en immunologisk toleranse mot dette allergen. Allergivaksinasjon fås på resept, enten som injeksjon eller som tablett (ved gresspollenallergi).

Allergenspesifikk immunterapi

Et annet ord for allergivaksinasjon, se forklaringen av allergivaksinasjon.

Allergener

De stoff eller emner som allergikere reagerer på kalles for allergener. Allergenene i pollenkorn består først og fremst av forskjellige former av proteiner.

Allergisk reaksjon

En immunologisk reaksjon som oppstår ved at immunsystemet overreagerer overfor enkelte allergener som f.eks. gresspollen. Når disse allergener kommer i kontakt med noen spesielle antistoffer i kroppen, frigjøres det noen inflammatoriske stoffer (som f.eks. histamin). Dette fører til en allergisk respons og gir symptomer som f.eks. kløe, nys, tett eller rennende nese, kløe i øyne og av og til også astma.

Anafylaksi

Anafylaksi er en akutt, alvorlig, hurtig inntreffende overfølsomhetsreaksjon som kan være livstruende.

Antihistamin

Antihistamin
En type legemidler som motvirker virkningen fra histamin. Antihistaminer vil dermed kunne redusere allergisymptomene. Finnes som tabletter, øyedråper og som nesespray.

Astma

Astma er en betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Slimhinnene i luftveiene hovner opp og pusteproblem er derfor et typisk kjennetegn for de som har astma. Disse forandringer i luftveiene kan reduseres, helt eller delvis, med medisinsk behandling. Astmasymptomer kan utløses av forskjellige faktorer, som f.eks. allergener, irriterende stoffer i luften (som tobakksrøyk, eksos osv), medisiner, stress eller fysisk anstrengelse.

Beta-2-blokkere

Også kalt beta-2-agonister. Dette er legemidler som utvider luftveiene og reduserer symptomene ved f.eks. astma. Det finnes både korttidsvirkende og langtidsvirkende beta-2-blokkere.

Histamin

Ved en allergisk reaksjon frigjøres noen stoffer fra noen spesielle celler, såkalte mastceller. Disse stoffene gir opphav til de allergiske problemer, som for eksempel kløe. Histamin er et slikt stoff, som spiller en stor rolle ved den allergiske reaksjonen.

Høysnue

Høysnue er en dagligdags betegnelse for rhinitt, en inflamasjon eller irritasjon i nesens slimhinner, og forårsakes av at man puster inn noen av de allergener som man ikke tåler. Symptomene minner om en forkjølelse, dvs. tett eller rennende nese, nysing, kløe etc.

Immunterapi

Et annet ord for allergivaksinasjon, se forklaringen av allergivaksinasjon.

Inhalasjonssteroid

Inhalasjonssteroider, eller såkalte glukokortikoider, er kortisonpreparat i inhalasjonsform som anvendes ved behandling av astma. De anvendes forebyggende og virker ved å dempe inflammasjonen i luftrørene.

Kryssreaktivitet / kryssallergi

Noen pollenallergikere kan få allergiske symptomer fra en del frukter og grønnsaker. Grunnen til dette er at allergenene hos noen pollentyper kan være nært beslektet med allergene stoffer i enkelte matvarer. Kroppen klarer ikke å skille disse fra hverandre og man kan dermed oppleve en allergisk reaksjon også mot enkelte type matvarer. Har man gresspollenallergi kan man for eksempel få en allergisk reaksjon av tomat, hvete og appelsin mens mange bjørkeallergikere kan få symptomer fra steinfrukter som eple og nøtter.

Kortison (kortikosteroider)

Kortison er et inaktivt stereoidhormon som dannes i binyrebarken av kortisol. Kortisol er et livsviktig hormon som produseres i kroppen. Kortison er også et antiinflammatorisk legemiddel som blant annet anvendes ved behandling av allergi. Kortison finnes i mange administrasjonsformer, f.eks. systemisk - i form av tabletter, og lokalt - i form av nesespray.

Luftbårne allergener

Allergener som spredes via luften. Pollen fra trær og gress er eksempler på luftbårne allergener.

Pollen

Kalles gjerne blomsterstøv og dannes i forbindelse med plantenes befruktning. Pollenet kan transporteres på forskjellige måter mellom plantene, for eksempel med hjelp av insekter eller vind. De pollentyper som forårsaker pollenallergi kommer fra vindpollinerte planter.

Pollensesong

Den tiden av året da trær, gress og andre planter slipper sitt pollen.

Pollenvarsel

Hvor mye pollenkorn som er i luften varierer fra dag til dag, avhengig av været. Om det er en solrik og varm dag, er det generelt sett mer gresspollen enn om det er en regntung dag ettersom pollenkornene skylles ned på bakken. For å følge svingningene i pollenspredningen kan man følge med på en pollenvarsel.

Rhinitt

Se forklaringen under høysnue.

Rhinokonjunktivitt

En samlebetegnelse på den allergiske reaksjon i både nese og øyne.

Sensibilisering

Sensibilisering er en prosess hvor en organisme eller vev blir mer følsomt enn normalt. Hos noen personer som kommer i kontakt med et ufarlig, vanlig stoff som for eksempel pollen, danner kroppen antistoffer for å forsvare seg neste gang man kommer i kontakt med det samme stoff/allergen. På denne måten har kroppen blitt sensibilisert.

Signalsubstans

Stoff som dannes i en celle og som kan formidle, eller gi et "signal" til en annen celle, og derigjennom framkalle noen form for endring i cellens aktivitet.

Subkutan

Subkutan betyder ”under huden”. Subkutan injeksjon betyr at legemidlet sprøytes inn under huden, i underhudsfettet.

Sublingual

Betyr ”under tungen”. Sublingual tablettbehandling betyr at man legger tabletten under tungen og opptaket av legemidlet skjer i munnslimhinnen.

Symptomatiske legemidler

Samlebetegnelse på legemidler som lindrer og behandler symptomene på allergi, for eksempel antihistamintabletter.

T-celle

T-celler er en type hvite blodlegemer som har en viktig betydning for vårt immunforsvar som skal beskytte kroppen mot angrep av fremmede organismer, som for eksempel bakterier og virus.