Or med grønne blader

Trepollen

Allergisk mot pollen fra or?

Allergi mot or kan gi symptomer tidlig på året. Årsaken er at denne tresorten blomstrer svært tidlig og på bar kvist. I Sør-Norge kan or gi allergiske reaksjoner allerede fra slutten av februar1, og etter milde vintre kan både or og hassel faktisk blomstre så tidlig som januar1. Gråor og svartor er to av artene som vokser vilt i Norge.

Pollenallergi gir først og fremst plager i nese og øyne, men symptomene varierer fra person til person i både type og alvorlighetsgrad. Norges Astma- og allergiforbund anslår at omtrent 20 prosent av befolkningen har pollenallergi2. I hovedsak utløses symptomer fra bjørk, hassel, salix (selje, pil og vier), gress og burot, i tillegg til or.

 

Når starter pollensesongen for or?

Tidspunktet for når or blomstrer varierer fra år til år, og er også avhengig av hvor i landet du befinner deg. I en gjennomsnittlig norsk pollensesong er det imidlertid ofte or som er først ute3, med hassel som treslag nummer to. Pollen fra både or og hassel spres fra bar kvist om våren.

På Vestlandet er det normalt spredning av pollen fra or fra midten av februar og frem til midten/slutten av april. I de sørligste og nordligste delene av Norge er pollensesongen for or som regel i mars og april, mens Østlandet og Oslo normalt har en mer begrenset periode fra starten/midten av mars til midten av april.

Gråor er hardfør og vanlig i hele Norge, med unntak av Finnmark aller lengst i nord og de luneste skogene på Sørlandet4. Denne typen vokser ofte i kratt med 4 – 5 meter høyde3. Svartor trives best i lavlandet med mer temperert klima3, og er derfor mindre vanlig enn gråor. Svartor blir ofte rundt 10 meter høye3. Forekomsten er vesentlig lavere fra midten av landet og nordover4.


Hvor i landet er det mest spredning av pollen fra or akkurat nå?

Pollenvarselet gir deg oppdatert informasjon om hvor mye pollen det er i luften der du befinner deg. På den måten kan du som har pollenallergi ta grep for å redusere eksponeringen så godt du klarer. En pollenprognose for de tre neste dagene gir deg også god, lokal oversikt på forhånd, noe som kan hjelpe deg å planlegge aktiviteter.

 

Pollensesongen for or sammenlignet med andre typer trær

Or tilhører bjørkefamilien1. Hvis du er allergisk mot or, kan det også være at du reagerer på bjørk, hassel, bøk og eik. Ulike typer trær og planter blomstrer til ulike tider i løpet av våren og sommeren. Dersom du får allergiske reaksjoner fra flere typer trepollen, kan det i verste fall bety at du plages med symptomer fra pollenallergi gjennom store deler av året.

 

Allergi mot or: Vanlige symptomer

Å ha pollenallergi kan oppleves svært ulikt fra person til person. Noen merker det knapt, mens andre er så plaget av symptomene at det går ut over livskvaliteten. Her er en liste over vanlige symptomer:

  • Øyne: Kløe, rennende øyne og/eller røde øyne. Noen opplever også hovne øyelokk.
  • Nese: Gjentatt nysing, kløe og tett eller rennende nese. Snuen er som regel klar og vannaktig.
  • Hals: Kløe eller sårhet, noen opplever også heshet.
  • Luftveier: Hoste, tett i brystet, pustebesvær og/eller forverret astma.
  • Munn: Personer med pollenallergi kan oppleve kløe eller opphovning i munnen når de spiser visse typer mat, som en følge av kryssallergi.
  • Generelt: Nedsatt allmenntilstand i form av tretthet, problemer med konsentrasjonen, dårligere hukommelse og irritabilitet.

 

Hvordan utredes allergi mot or?

Symptomer på pollenallergi bør undersøkes av lege, særlig fordi ubehandlet pollenallergi kan utvikle seg til astma5. Legen vil vanligvis spørre deg om symptomene dine som, sammen med sykehistorien din, bidra til å stille en allergidiagnose. Som en del av diagnostiseringen er det også vanlig å ta en allergitest. Dersom det viser seg at du har pollenallergi, finnes det flere typer behandling som legen din kan fortelle deg om.

For de fleste personer holder det med en utredning hos fastlegen. Noen henvises også videre til en spesialist med allergologisk kompetanse. Målet med utredning og behandling er å kunne leve godt med sin allergi, med færrest mulig plager i pollensesongen.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

1. Store norske leksikon, or, 31.03.2023
https://snl.no/or

2. Norges Astma- og Allergiforbund, fakta om pollenallergi, 24.02.2023
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fakta-om-pollenallergi

3. Norges Astma- og Allergiforbund, or, 31.03.2023
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/allergi-mot-ore-pollen

4. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), or, 31.03.2023
https://www.nibio.no/om-nibio

5. Norges Astma- og Allergiforbund, 5 tegn på pollenallergi, 16.02.2023
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi