Pollen fra vår til høst

Pollensesongen i Norge

Visste du at én av fire nordmenn lider av allergi som gir plager i øyne og luftveier? Eller at halvparten av disse skyldes gresspollen?

 

Selve pollensesongen kan deles inn i tre perioder: Først kommer våren, og da blomstrer løvtrærne. Deretter kommer sommeren med gresspollen. Til slutt kommer sensommeren og høsten, som er burotsesong.

 

Gresspollen

De fleste gressarter blomstrer i høysesongen midt på sommeren, og sprer da moderate eller store mengder pollen. Kraftigst er spredningen på varme, tørre dager med svak vind. Hvis du reagerer på én type gresspollen, er du sannsynligvis følsom overfor flere. I verste fall kan du ha allergisymptomer fra april til oktober. Men de fleste har størst plager midt på sommeren, når spredningen av gresspollen er på sitt kraftigste.

Timotei er den vanligste typen gress, men gressfamilien omfatter også kornarter og bambus. Det gjør at du risikerer å bli utsatt for gresspollen i de fleste utemiljøer.

 

Trepollen

Bjørk er et av våre vanligste løvtrær og finnes i store deler av landet. Det gjør at bjørkepollenallergi er vanlig i Norge. Sesongen er kort og intens, men mange med bjørkeallergi får også plager av pollen fra andre løvtrær, for eksempel or og hassel. Disse blomstrer tidligere enn bjørketrærne. Det vil si at hvis du bor sør i landet, kan du får allergiplager allerede tidlig på våren. Det er generelt mest trepollen i de sørlige delene av landet, men de lokale variasjonene kan være store.

 

Burotpollen

Burot blomstrer noe senere enn gress, og allergiplagene pleier å dukke opp i juli–september. Burot vokser over hele landet, men er vanligst i Sørøst-Norge. Den er vanlig i åpne områder og finnes ofte ved veikanter, på gårder og på udyrket mark. Krydderurter som basilikum og oregano tilhører samme plantefamilie som burot. Hvis du har burotallergi, kan du derfor få allergisymptomer hvis du spiser mat som er smaksatt med disse krydderne.

Bruk pollenvarselet

Bruk pollenvarselet

Pollenvarselet viser hvor mye pollen det er i luften på et bestemt tidspunkt i et bestemt område. Hvis du merker at symptomene dukker opp samtidig som det er store mengder av en bestemt type pollen, er det sannsynligvis nettopp den typen pollen du er allergisk mot.

Sjekk ditt lokale pollenvarsel her

 

Pollenkalender Norge

Pollenvarsel 2024

Pollensesong 2024

Pollensesongen starter vanligvis i slutten av februar eller begynnelsen av mars, og varer til midten av august. Akkurat når pollensesongen starter, varierer fra år til år. Tidspunktet henger sammen med vær og temperatur. En kald vinter betyr som regel at årets pollensesong starter noe senere, mens milde vintere gjør at den kan starte tidligere enn normalt.

Bjørkepollen er den pollentypen som gir flest nordmenn plagsomme allergisymptomer. I 2023 var det en vanlig pollensesong med en god del pollen på bjørketrærne. Allikevel var det mer nedbør i fjor enn normalt og til tider noe kaldt. Dette dempet nok pollenspredningen noe. I pollensesongen 2024 ventes det nok et mer normalår, men klimaendringene kan gjøre pollensesongen uforutsigbar.

Også i pollensesongen henger spredningen sammen med været. Nivået av pollen kan være ekstra kraftig på enkelte dager, særlig hvis været er varmt og tørt. For å være forberedt på pollensesongen 2023, kan du følge vårt pollenvarsel.

Barn og pollenallergi

Har du merket at barnet ditt ofte snufser og nyser? Eller klager over at øynene klør eller renner visse deler av året?

Det kan skyldes pollenallergi, også kalt høysnue. Pollenallergi er vanlig og skyldes at det er pollen fra gress, løvtrær eller urter i luften vi puster inn.

Mistenker du pollenallergi?

Hvis du merker at du nyser og plages med tett eller rennende nese deler av året, kan det hende du har pollenallergi, også kjent som høysnue.

Denne typen allergi får du fordi pollen fra for eksempel gress (vanligvis timotei) og trær (vanligvis bjørk) svever rundt i luften.

Når pollen er dårlige nyheter

Målet med allergibehandling er at du skal ha færrest mulige plager

Hvilken behandling som passer best, er individuelt. For de aller fleste er det hjelp å få, så du har gode muligheter til å kunne nyte våren og sommeren.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

 

1. Norges Astma og Allergiforbund, Fakta om pollenallergi, oppdatert 27042021
https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kryssallergimonstre/

2. Norges Astma og Allergiforbund, pollenvarsel, oppdatert 2022
https://www.naaf.no/pollenvarsel