Syk eller allergisk?

Allergisymptomer hos barn

Hvis du tror at barnet ditt kan ha allergisymptomer, er du absolutt ikke alene. Allergier er blant de vanligste helseutfordringene hos barn.1,2 Det er helt naturlig at mange foreldre og omsorgspersoner har spørsmål og bekymringer. Det viktigste er å gjenkjenne symptomene så tidlig som mulig. Å håndtere symptomer effektivt kan hindre tilstanden i å utvikle seg.3 

Allergier viser seg ofte først som eksem hos de minste barna.3,4 Dette kan utvikle seg til matallergi, deretter luftveisallergier som høysnue/pollenallergi. Noen barn kan utvikle allergisk astma med tungpustethet og behov for inhalator før de når skolealder.3,4 Vi kaller dette den atopiske eller allergiske marsjen.3,4

Ingen barn fortjener plagsomme allergisymptomer, eller at allergi går ut over skole og sosiale aktiviteter. Noen ganger kan allergi, som matallergi eller allergi mot insektstikk, til og med være livstruende. Les videre for å lære mer om allergisymptomer hos barn, årsaker, diagnose og behandling, slik at du kan sørge for at barnet ditt får hjelpen det trenger.

Hva er vanlige allergisymptomer hos barn?

Hva er vanlige allergisymptomer hos barn?

Allergisymptomer kan oppstå hvor som helst i barnets kropp, fra hud og øyne til nese, hals, lunger og mage.6 Vanlige allergisymptomer inkluderer:

 • Utslett eller elveblest6,7 
 • Tett nese6
 • Rennende nese,7
 • Nysing6,7
 • Kløe i øynene7
 • Hoste6,7 
 • Hvesing/piping i brystet6
 • Magetrøbbel

Ikke alle foreldre og foresatte er klar over at allergi kan være årsaken til slike symptomer. Å bli oppmerksom på hva du skal se etter, og forstå hva som kan utløse allergi, kan gi deg selvtilliten du trenger for å oppsøke lege på et tidlig stadium.

Hva er årsaken til allergisymptomer?

Hva er årsaken til allergisymptomer?

For å forstå årsaken til allergisymptomer, må vi ta en titt på kroppens immunsystem. Som du vet, angriper immunforsvaret vårt bakterier og virus. Hos barn med allergi reagerer immunsystemet på falske alarmer, og angriper stoffer som i utgangspunktet er helt ufarlige.8 Disse stoffene kalles for allergener.8

Hos barn med gressallergi, for eksempel, vurderer kroppen gresspollen som skadelig og angriper inntrengeren med antistoffer kalt immunoglobulin E (IgE).8 Dette kan forårsake at histamin og andre stoffer frigjøres,9 som igjen fører til allergisymptomer som nysing og rennende øyne.

Et barn i hvit frakk leker doktor – og undersøker kosebamsen med et stetoskop

Hva utløser vanligvis allergisymptomer?

Hva utløser vanligvis allergisymptomer?

Barn kan få allergiske reaksjoner på mye forskjellig, men noen vanlige allergener er:7

 • Trepollen
 • Gresspollen
 • Burotpollen
 • Husstøvmidd
 • Flass fra kjæledyr/pelsdyr
 • Insektstikk og -bitt
 • Muggsopp
 • Peanøtter
 • Egg
 • Melk

Helårs og sesongbaserte allergisymptomer (høysnue)

Helårs og sesongbaserte allergisymptomer (høysnue)

Kanskje barnet ditt nyser, eller har røde, rennende øyne som klør og klør? Dette er typiske symptomer på både helårsallergi og sesongbasert allergi.

Symptomer på helårsallergi kan bli utløst av for eksempel husstøvmidd, muggsopp og flass fra kjæledyr. Symptomer utløst av pollen styres av årstidene, og omtales derfor som sesongbasert allergi. Trær og planter sprer pollen bestemte deler av året – vanligvis varer pollensesongen fra tidlig vår til sensommer/høst.

Vanlige symptomer på helårsallergi og sesongbasert allergi inkluderer:10

 • Tett nese
 • Kløende, rennende nese
 • Nysing
 • Kløende, rennende eller røde øyne
 • Hoste11

Selv om vi snakker om høysnue, er det pollen – ikke høy – som forårsaker allergisymptomene ved pollenallergi.12 Barn får forresten heller ikke feber av høysnue, selv om det på engelsk kalles hay fever.13

Skyldes barnets symptomer allergi eller forkjølelse?

Skyldes barnets symptomer allergi eller forkjølelse?

Noen allergisymptomer kan ligne på symptomer på forkjølelse, for eksempel nysing og rennende eller tett nese.13 Her er de viktigste forskjellene mellom allergi og forkjølelse du kan se etter:10, 13, 14, 15

Symptom Forkjølelse Allergi
Generell verk og smerter Noen ganger Ikke vanlig
Feber Noen ganger Svært usannsynlig
Kløe i øynene Sjelden Vanligvis
Sår hals Vanligvis Sjelden
Hoste Vanligvis Noen ganger
Farge og konsistens på snue Kan bli gul- eller grønnaktig og ganske tykk Vanligvis klar og vannaktig
 

Symptomer på allergisk astma hos barn

Symptomer på allergisk astma hos barn

Noen ganger kan allergi som gir symptomer i nese og øyne utvikle seg til allergisk astma. Hvis et barn har allergisk astma, betyr det ganske enkelt at astmasymptomene utløses av allergener, som pollen, husstøvmidd, muggsopp eller kjæledyr.16 Astmasymptomer inkluderer:17

 • Kortpustethet, særlig ved fysisk aktivitet
 • Hvesing/piping i brystet
 • Tetthet i brystet, følelsen av at det snører seg sammen
 • Hoste
 • Å våkne om natten på grunn av symptomer

Leger forsøker å forhindre symptomene fra å eskalere på denne måten ved å finne årsaken til og ta kontroll på allergien. Det er viktig å håndtere allergisymptomene effektivt fra tidlig alder.

En jente i rosa anorakk lager en grimase mens faren hennes hjelper henne med å snyte seg – de er utendørs, så kanskje hun har pollenallergi

Symptomer på matallergi hos barn

Symptomer på matallergi hos barn

Matallergi er en stor bekymring i mange familier. 1 av 20 foreldre tror at deres barn har hatt en eller flere matallergier i løpet av livet.

Symptomer på matallergi kan være milde til alvorlige, og omfatte:19

 • Kvalme eller oppkast
 • Magetrøbbel, som diaré eller kramper
 • Utslett, eksem eller elveblest
 • Kløe i lepper, tunge eller svelg
 • Hevelse i ansikt, munn, svelg eller andre deler av kroppen
 • Hvesing/piping
 • Pustevansker
 • Svimmelhet20

Symptomene kan starte i løpet av et par minutter og opptil et par timer etter å ha inntatt en matvare man er allergisk mot.19, 21 

Små barn med matallergi er oftest allergiske mot melk, egg og peanøtter.7, 21, 22 Tenåringer og voksne reagerer oftest på peanøtter, trenøtter og sjømat.21 

Det er lett å forveksle matintoleranse og matallergi.21 Symptomene er ofte like, men matintoleranse har vanligvis milde til moderate plager. Intoleranse betyr at kroppen ikke kan fordøye visse matvarer.23 Det er viktig å finne ut hva som er årsaken til plagene hos barnet ditt, derfor kan det være lurt å bestille tid hos fastlegen.

Hva er symptomene på alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi)?

Hva er symptomene på alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi)?

I sjeldne tilfeller kan allergi, særlig matallergi og allergi mot insektstikk, forårsake alvorlige allergiske reaksjoner. Slike systemiske reaksjoner kalles anafylaksi og påvirker hele kroppen. Anafylaksi kan være livstruendeog krever øyeblikkelig legehjelp.23

Symptomer på anafylaksi starter vanligvis i løpet av noen minutter etter kontakten med allergenet, men kan også oppstå opptil flere timer senere.23 Tegn og symptomer inkluderer:24 

 • Rød eller blek hud, kløe eller utslett
 • Hevelse i tunge eller hals
 • Hvesing og pustevansker
 • Kvalme, oppkast eller diaré
 • Svak eller rask puls
 • Blodtrykksfall (hypotensjon)
 • Svimmelhet eller besvimelse

Barn som er i risikosonen for anafylaksi, bør ha tilgang på adrenalin-autoinjektor. Adrenalin er et hormon som produseres i kroppen, og som behandler symptomene ved anafylaksi. Lege/sykepleier kan gi deg opplæring i hvordan du bruker autoinjektor. Sørg også for at andre omsorgspersoner, som lærere eller barnehagepersonell, får opplæringen de trenger.

Barnet bør ha med seg to autoinjektorer til enhver tid. Selv om de kan føle seg bedre etter én injeksjon, er det fortsatt nødvendig å ringe ambulanse eller dra til sykehuset – dette fordi man kan få en forsinket reaksjon nummer to.

En gutt med gul singlet har hodet på skakke og skjærer en grimase mens han strekker hånden bak for å klø seg på skulderen – han kan ha et allergisk utslett

Hvor lenge varer allergisymptomer hos barn?

Hvor lenge varer allergisymptomer hos barn?

Umiddelbare allergisymptomer kan vare noen timer eller flere dager.5 De varer vanligvis minst like lenge som barnet er eksponert for stoffet det er allergisk mot.

Det er viktig å være klar over at allergi kan endre seg i løpet av et barns liv.25 Noe som tidligere har gitt en kraftig og langvarig reaksjon, kan gi mildere og mer kortvarige symptomer etter hvert – eller omvendt.

Endrer allergisymptomene seg når barna blir eldre?

Barns allergisymptomer kan absolutt utvikle seg fra spedbarns- til småbarnstadiet, videre til skolealder og til ungdomstiden.3,5 Dette henger sammen med den atopiske eller allergiske marsjen vi nevnte tidligere i artikkelen.3,4 Her følger en beskrivelse av symptomer knyttet til alder/fase som det kan være lurt å kjenne til:3,4

Allergisymptomer hos spedbarn:

Allergisymptomer hos spedbarn:

Allergier har en tendens til å ramme tidlig i livet, med symptomer som utslett (eksem) eller elveblest.3, 4 

Allergisymptomer hos småbarn:3

Matallergi oppstår gjerne i denne fasen, med tilleggssymptomer som magetrøbbel. I sjeldne tilfeller kan også mer alvorlige eller livstruende symptomer forekomme.3

Allergisymptomer hos førskolebarn:3

Helårsallergier som middallergi eller sesongbasert pollenallergi/høysnue kan utvikle seg i denne delen av barnets liv. Symptomer inkluderer tett eller rennende nese, nysing og kløe i øynene.

Allergisymptomer hos skolebarn:3

Allergi kan utvikle seg til allergisk astma, med symptomer som hvesing og hoste. Dette kan fortsette inn i ungdomsårene og i voksen alder.

Allergisymptomer hos tenåringer:

Allergisymptomer hos tenåringer:

Tenårene er forbundet med forandringer i et barns liv. Dette kan også omfatte allergi. Symptomene kan endre seg, intensiveres eller bli kroniske. Noen barn slutter å reagere på visse matvarer, mens andre utvikler en ny type allergi i luftveiene. Omtrent 25 % av 13- til 14-åringer med symptomer på høysnue har også astma.27

Den allergiske marsjen er ikke nødvendigvis lineær. Fordi hvert barn er forskjellig, er det lurt å holde oversikt over allergisymptomene og hvordan de utvikler seg etter hvert som barnet blir eldre. På den måten er det lettere å dele spørsmål eller bekymringer med fastlegen.

Hvordan utredes allergisymptomer?

Hvordan utredes allergisymptomer?

I tillegg til å undersøke barnets sykehistorie, kan legen vurdere behovet for en allergitest for å finne frem til årsaken til symptomene.

Prikktest

Prikktest

Prikktester benyttes for å avdekke om kroppen din produserer antistoffer (IgE) mot visse allergener.6 En liten mengde fortynnet allergen legges på huden, deretter prikkes området forsiktig med en lansett.6 Resultatet kommer etter ca. 15 minutter. Hvis barnet er allergisk mot allergenet som testes, blir det som regel en liten, rød hevelse.6 

Allergitest med blodprøve

Allergitest med blodprøve

Blodprøver kan måle nivået av IgE-antistoffer i kroppen.6 Blodprøve er et alternativ til prikktest. En slik prøve kan f.eks. være nyttig i tilfeller der barnet har en hudlidelse som kan forstyrre resultatene ved en prikktest, eller nylig har hatt en alvorlig allergisk reaksjon.6

Hvordan kan jeg hjelpe et barn med allergisymptomer?

Hvordan kan jeg hjelpe et barn med allergisymptomer?

Den beste måten å håndtere eller behandle et barns allergi på, avhenger blant annet av alder og generell helse, i tillegg til hvor ofte symptomene oppstår og hvor alvorlige de er. Husk også at allergi noen ganger kan ligne andre helseutfordringer. Derfor bør det å få råd fra eksperter alltid stå øverst på listen.

Gi legen et så klart og tydelig bilde som mulig av barnets allergisymptomer, og forklar hvordan de påvirker hverdagslivet. Dette kan være til hjelp når legen skal stille en diagnose og vurdere hvordan barnet kan få best mulig oppfølging og omsorg.

Unngå allergener

Unngå allergener

Å unngå eksponering for allergener er en del av det å håndtere allergi. For eksempel går det an å holde seg innendørs på dager med kraftig pollenspredning, eller unngå å spise matvarer man er allergisk mot. Disse tingene er selvsagt åpenbare, men vi nevner dem likevel fordi det er viktig å prøve å stanse allergiske reaksjoner før de oppstår.

Symptomlindring

Symptomlindring

Legen din kan hjelpe deg med å finne en god plan for å håndtere ditt barns allergi. Det finnes symptomlindrende medisiner for barn, blant annet nesespray, øyedråper og allergitabletter med antihistaminer. Noen av medisinene er reseptbelagte. Følg alltid legens anbefalinger og les pakningsvedlegget.

Behandle årsaken til allergien

Behandle årsaken til allergien

Allergen immunterapi, også kalt allergivaksinasjon, behandler årsaken til allergien. Målet er å gjøre immunsystemet mindre sensitivt for allergenet som trigger en allergisk reaksjon. Behandlingen går ut på å gi gjentatte doser av allergenet, og på den måten venne kroppen til stoffet. Allergivaksinasjon kan bidra til å redusere symptomer og behov for medisiner i løpet av behandlingen og etterpå. Legen din kan vurdere om allergivaksinasjon er aktuelt for barnet ditt.

Kortversjonen

Kortversjonen

Allergiske reaksjoner kan påvirket mange deler av barnets kropp. Allergisymptomer starter ofte med eksem hos spedbarn. Fra småbarnsalder kan matallergi gi mageproblemer, og i sjeldne tilfeller også mer alvorlige eller til og med livstruende symptomer som hevelse i halsen og pustevansker. Hos små barn kan allergi i luftveiene, som pollenallergi, føre til tett eller rennende nese, nysing og kløe i øynene. Dette kan også utvikle seg til allergisk astma.

Hvis legen din mistenker allergi hos barnet ditt, kan en prikktest eller blodprøve bli vurdert for å stille en korrekt diagnose. Dersom barnet ditt har allergi, finnes det en rekke velprøvde behandlinger som kan være til hjelp. Effektiv allergibehandling kan bidra til bedre hverdager, i tillegg til å redusere risikoen for fremtidige helseutfordringer.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

1. Jackson KD, Howie LD, Akinbami LJ. Trends in allergic conditions among children: United States, 1997-2011. NCHS Data Brief. 2013;(121):1-8.
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db121.pdf

2. Chad Z. Allergies in children. Paediatr Child Health. 2001;6(8):555-566. doi:10.1093/pch/6.8.555
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805592/

3. Allergy and Asthma Network. Allergic March
https://allergyasthmanetwork.org/health-a-z/allergic-march/

4. World Allergy Organization. The allergic march.
https://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-resource-center/professionals/the-allergic-march

5. Medicinenet. How long does an allergic reaction last.
https://www.medicinenet.com/how_long_does_an_allergic_reaction_last/article.htm

6. Cedars Sinai. Allergies in children.
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions---pediatrics/a/allergies-in-children.html

7. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Allergy symptoms in children.
https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies/children/

8. Johns Hopkins Medicine. Allergies and the immune system.
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/allergies-and-the-immune-system

9. Tanaka S, Furuta K. Roles of IgE and Histamine in Mast Cell Maturation. Cells. 2021;10(8):2170. Published 2021 Aug 23. doi:10.3390/cells10082170.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8392195/

10. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331513

11. Meltzer E O. Allergic Rhinitis: Burden of Illness, Quality of Life, Comorbidities, and Control, Immunology and Allergy Clinics of North America, Volume 36, Issue 2, 2016, Pages 235-248, ISSN 0889-8561, ISBN 9780323444675,
https://doi.org/10.1016/j.iac.2015.12.002
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889856115001137?via%3Dihub

12. Asthma and Allergy Foundation of America. Pollen Allergy.
https://www.aafa.org/pollen-allergy/

13. Mayo Clinic. Cold or allergy: which is it?
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/common-cold/faq-20057857

14. Kirkpatrick G. The common cold. Primary Care: Clinics in Office Practice, Volume 23, Issue 4, 1996, Pages 657-675, ISSN 0095-4543,
https://doi.org/10.1016/S0095-4543(05)70355-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095454305703559?via%3Dihub

15. Harvard Health Publishing. Common cold.
https://www.health.harvard.edu/a_to_z/common-cold-viral-rhinitis-a-to-z

16. Asthma and Allergy Foundation of America. Allergens and Allergic Asthma.
https://www.aafa.org/allergic-asthma/

17. Asthma and Allergy Foundation of America. Asthma symptoms.
https://www.aafa.org/asthma-symptoms/

18. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS, et al. Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2014;69(8):992-1007. doi:10.1111/all.12423.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24816523/

19. Johns Hopkins Medicine. Food Allergies in Children.
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/food-allergies-in-children

20. Cedars Sinai. Food allergy in children.
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions---pediatrics/f/food-allergies-in-children.html

21. Boyce JA, Assa'ad A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(6 Suppl):S1-S58. doi:10.1016/j.jaci.2010.10.007.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21134576/

22. Gupta RS, Warren CM, Smith BM, et al. The Public Health Impact of Parent-Reported Childhood Food Allergies in the United States [published correction appears in Pediatrics. 2019 Mar;143(3):]. Pediatrics. 2018;142(6):e20181235. doi:10.1542/peds.2018-1235.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30455345/

23. Dribin TE, Motosue MS, Campbell RL. Overview of Allergy and Anaphylaxis. Emerg Med Clin North Am. 2022;40(1):1-17. doi:10.1016/j.emc.2021.08.007.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8604419/

24. Cardona V, Ansotegui I, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fernandez Rivas M, Fineman S, Geller M, Gonzalez-Estrada A, Greenberger P, Sanchez Borges M, Senna G, Sheikh A, Kase Tanno L, Thong B, Turner P, Worm M. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020, World Allergy Organization Journal, Volume 13, Issue 10, 2020, 100472, ISSN 1939-4551,
https://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100472.
https://www.worldallergyorganizationjournal.org/action/showPdf?pii=S1939-4551%2820%2930375-6

25. Hill DA, Spergel JM. The atopic march: Critical evidence and clinical relevance [published correction appears in Ann Allergy Asthma Immunol. 2018 Mar 9;:]. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;120(2):131-137. doi:10.1016/j.anai.2017.10.037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806141/

26. Bantz SK, Zhu Z, Zheng T. The Atopic March: Progression from Atopic Dermatitis to Allergic Rhinitis and Asthma. J Clin Cell Immunol. 2014;5(2):202. doi:10.4172/2155-9899.1000202.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25419479/

27. Mallol J, Crane J, von Mutius E, et al. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three: a global synthesis. Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41(2):73-85. doi:10.1016/j.aller.2012.03.001.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22771150