Allergivaksinasjon

Behandler årsaken til allergien

Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon kalles også hyposensibilisering eller allergen immunterapi og er den eneste behandling som behandler selve årsaken til allergien. Dette skjer ved at immunforsvaret endrer reaksjonsmåten overfor det du er allergisk mot.

 

Målet med behandlingen er blant annet å oppnå en langvarig effekt hvor både symptomer og behov for symptomatisk medisinbehov reduseres eller forsvinner helt. I tillegg vet man at man kan forhindre at symptomer på astma oppstår.

Hvem passer allergivaksinasjon for?

Allergivaksine kan være aktuelt for deg som

  • har høysnue og/eller allergisk astma
  • har høysnue og begynner å få plager med luftveiene, for eksempel hoste og tetthet i brystet
  • opplever allergisymptomene som plagsomme, selv om du tar symptomatiske medisiner
  • i lengre perioder er helt avhengig av symptomlindrende medisiner
  • får bivirkninger av den symptomlindrende medisinen
  • har fått kraftig reaksjon på stikk fra bie eller veps

Allergivaksinasjon i tablettform finnes til behandling av gresspollenallergi (voksne og barn fra 5 år), bjørkepollenallergi (voksne) og husstøvmiddallergi (fra 12 år). Allergivaksinasjon som injeksjon kan gis til voksne og barn fra 5 år for gresspollenallergi og bjørkepollenallergi.

Legen avgjør om allergivaksinasjon er en aktuell behandling for deg.

Allergitest

Har du god nok behandling for pollenallergien?

Mange plages unødvendig av pollenallergien. Med riktig behandling kan du dempe eller bli kvitt symptomene, uansett hvor plaget du er av pollen.

Du som har utilstrekkelig behandlede symptomer vet at det påvirker deg negativt; du blir sliten, har problemer med å konsentrere deg på skolen eller på jobben og ønsker ikke å være utendørs. I tillegg kan allergi som ikke behandles føre til allergisk astma.

Ta vår allergitest og få svar. I testen beskriver du hvordan du har det med allergien din og får anbefalinger som du kan ta med til legen din neste gang du skal diskutere allergien din.

Her er resultatet ditt

Din VAS-poengsum:

VAS scoren forteller deg hvor mye ubehag du opplever av allergien din selv om du bruker medisiner

0-2 poeng: Dine plager er ikke så store. Du kan fortsette med din nåværende behandling.

2-5 poeng: Du opplever mild til moderat ubehag. Ta kontakt med din lege og sammen kan dere finne en måte å optimalisere din nåværende behandling.

5+ poeng: Til tross for bruk av medisiner ser det ut til at du har store problemer, noe som sikkert påvirker livskvaliteten din i pollensesongen. Kontakt din fastlege for videre utredning. Allergivaksinasjon kan være neste skritt i din behandling.

Referanse:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Her er resultatet ditt

Hvordan fungerer allergivaksinasjon?

Ved allergivaksinasjon tilfører man kroppen det allergenet (stoffet) du er allergisk mot. Virkestoffet fremstilles av materiale fra naturen, for eksempel gress- eller bjørkepollen.

Ved å utsette immunsystemet for en kontrollert mengde allergener venner du kroppen til å gradvis øke toleransen mot allergenet.

Immunologisk toleranse innebærer at immunsystemet ikke lenger reagerer på det utløsende allergenet. Allergisymptomene dine avtar, og behovet for annen allergi- og astmamedisin blir mindre.

Effekt oppnås vanligvis etter noen måneder, men behandlingen pågår som regel i 3 år. Det kan virke lenge, men det tar lang tid å påvirke immunsystemet. Siden allergivaksine ikke bare lindrer symptomene, men også behandler årsaken, er det viktig å fullføre hele behandlingsperioden selv om du føler deg bedre. Ellers kan immunsystemet tilbakestille seg.

Det er også en tydelig sammenheng mellom allergi og astma. Det har vist seg at allergivaksinasjon kan forebygge astma og nye allergier. I studier med injeksjonsbasert allergivaksinasjon har man sett en halvering av risikoen for at høysnue utvikler seg til allergisk astma. Videre er det vist at man med injeksjonsbehandling reduserer risikoen for at nye allergier oppstår.

Målet med behandlingen er at du skal kunne nyte våren og sommeren uten plagsomme allergisymptomer.

Hvilke typer allergivaksinasjon finnes?

Allergivaksine kan gis på to måter:

  • tabletter
  • injeksjoner
Tabletter

Tabletter

Til gresspollenallergi, bjørkepollenallergi og husstøvmiddallergi finnes det nå tabletter. Effekten av tablettbehandling er like god som ved behandling med injeksjoner, men bivirkningene er mildere. Den vanligste reaksjonen ved tablettbehandling er kløe i munnen i forbindelse med inntak av tabletten, men etter kort tids behandling øker toleransen, og ubehaget forsvinner (i de fleste tilfeller).

Tabletten legges under tungen og løser seg raskt opp. Den første tabletten skal tas hos legen for å sikre at tabletten tas på riktig måte, og for å kunne diskutere eventuelle bivirkninger med legen. Tabletten tas daglig, og behandlingen pågår i tre år. Samme dose brukes gjennom hele behandlingstiden.

Det er vanligst å begynne behandlingen i høst- og vintermånedene for å oppnå effekt neste pollensesong, men med tablettbehandling går det også an å starte i pollensesongen. Spør legen hva som er best i ditt tilfelle.

 

Injeksjoner

Ved behandling med injeksjoner begynner man med en meget lav dose som siden økes i takt med at kroppens toleranse øker. Det er vanlig å vaksineres med 1–2 allergener samtidig, men det er også mulig å vaksinere med 3–4 allergener. Injeksjonene gjøres hos legen, og behandlingen består av to ulike faser, oppdoseringsfasen og vedlikeholdsfasen. Oppdoseringen pågår vanligvis i 7–15 uker med injeksjon én gang i uken. Når vedlikeholdsdosen er nådd, går behandlingen over i vedlikeholdsfasen. I denne perioden får du én injeksjon hver 6.–8. uke.

For å redusere risikoen for allergiske reaksjoner er det viktig at du er frisk og symptomfri før injeksjonen. Dersom du ikke føler deg frisk, bør du rådføre deg med sykepleier før du kommer til klinikken. På klinikken må du svare på spørsmål om allmenntilstanden din og blåse i en PEF-måler for å kontrollere lungefunksjonen før injeksjonen.

Injeksjonen gis vanligvis i overarmen, der vaksinen sprøytes inn under huden. Det kan sprenge litt i armen, akkurat som ved andre injeksjoner. Etter injeksjonen må du vente på klinikken i 30 minutter og følge med på eventuelle allergiske symptomer. Føler du det minste ubehag, må du umiddelbart ta kontakt med helsepersonell. Etter 30 minutter undersøker man injeksjonsstedet og allmenntilstanden, og du må blåse i PEF-måleren igjen.

Samme dag som du har fått injeksjonen, må du unngå fysisk aktivitet, varme bad og alkohol. Noen opplever trøtthet samme dag som de får injeksjonen.

For at du skal få varig beskyttelse, må behandlingen foregå i tre år. Ved allergi mot insektgift er anbefalt behandlingstid 5 år.

Det er vanligst å begynne behandlingen i høst- og vintermånedene for å oppnå effekt neste pollensesong, men det går også an å starte i pollensesongen. Spør legen hva som er best i ditt tilfelle.

Allergisprøyte

Kortison gis iblant før pollensesongen i form av en intramuskulær injeksjon. Disse kortisoninjeksjonene forveksles iblant med allergivaksine, men de har helt ulik virkning.

Kortisoninjeksjoner lindrer allergisymptomer i opptil noen uker ved å dempe inflammasjon i hele kroppen, men pga. bivirkninger på lang sikt (f.eks. økt risiko for å utvikle diabetes) anbefales ikke lenger denne behandlingen mot høysnue.