En far bærer to små jenter gjennom en eng med langt gress og valmuer, mens broren deres løper foran dem

Hvorfor snufser barnet ditt?

Allergi hos barn

Allergi hos barn kan ha mye å si, både for dem selv og familien, og antall barn med allergi øker.1, 2 Symptomene kan påvirke barnets lek og hverdagsliv, tryggheten de føler i forhold til allergien, og helsen deres på lang sikt.

Allergi er uforutsigbart. Tilstanden kan endre eller utvikle seg over tid. Hvis barnet ditt er allergisk mot noe, er det mer sannsynlig at flere allergier kan utvikle seg.3 I tillegg kan barnet utvikle allergisk astma.3 Dette gjør det viktig å få allergidiagnoser tidlig, og lære å håndtere dem.

God allergiforståelse, en plan for håndtering og riktig behandling, gjør at mange barn lever normale, lykkelige liv med allergi. Her er det du trenger å vite.

Hva er allergi hos barn?

Allergi betyr at barnets kropp overreagerer på ufarlige stoffer.4 Immunsystemet deres behandler pollen, husstøvmidd, mat og andre triggere som trusler.4 Allergiske reaksjoner hos barn med allergi kan ligne reaksjoner på f.eks. forkjølelsesvirus eller bakterier. Det er fordi mange allergier etterligner symptomene på sykdom.

Jobben til barnets immunsystem er å forsvare kroppen. Men hos et barn med allergi er immunsystemet overaktivt – det reagerer på stoffer som normalt er ufarlige.4 Stoffer som utløser allergi kalles allergener. Immunsystemet lager antistoffet immunglobulin E (IgE) for å kunne oppdage når kroppen kommer i kontakt med det spesifikke allergenet.4 Når dette skjer, sier vi at barnet ditt er sensibilisert. Når barnet utsettes for allergenet på ny, kan det få en allergisk reaksjon.4 

Allergi kan være ubeleilig. Barnet ditt kan kanskje ikke ha kjæledyr, eller tilbringe så mye tid utendørs som ønskelig. Men allergisymptomer kan også gå skikkelig ut over hverdagen. Noen barn kan slite med konsentrasjonen på skolen, noe som kan svekke karakterene. Allergi kan påvirke sosialt liv, trivsel og velvære. Noen ganger kan allergi, særlig mot mat og insektsstikk, også være livstruende.

 

Hvorfor blir barn allergiske?

En rekke teorier forsøker å forklare økningen av allergier, som særlig skjer i den vestlige verden. Én hypotese antyder at hygiene og overdreven renhet kan øke risikoen for allergi.4,5 At immunsystemet ikke blir eksponert for ufarlige mikroorganismer, kan føre til at det ikke lærer seg å reagere riktig.4,5 Overforbruk av antibiotika er også blitt koblet til økningen av allergi.4,5 Og debatten fortsetter!

Sannheten er nok mer kompleks. Vi forstår ikke fullt og helt årsakene til at ett barn reagerer på noe, mens et annet barn ikke gjør det. Likevel er det anerkjente risikofaktorer knyttet til det å utvikle allergi. Disse inkluderer:

Familiehistorie og gener

Det er langt mer sannsynlig at et barn utvikler allergi dersom mor eller far også har allergier: 6

 • Risikoen er 60–80 % høyere hvis begge foreldrene har allergi;
 • 30–50 % dersom én forelder er berørt; 
 • Men 12 % for et barn i en familie uten allergi. 

Hos noen barn fungerer ikke hudens naturlige barriere så bra som den burde, slik at allergener passerer lettere. Forskere har koblet dette til en økt risiko for å utvikle atopisk eksem og allergi.3

En jente og en gutt leker sammen utendørs, de hopper for å få tak i treets myke, rosa blomster.

Livsstil og andre faktorer

Miljømessige risikofaktorer for å utvikle allergi inkluderer: 6

 • Eksponering for passiv røyking, i livmoren og etterpå
 • Tidlig introduksjon av morsmelkerstatning og fast føde
 • Luftveisinfeksjoner hos små babyer
 • Bosetting i urbane strøk, særlig i områder med tett trafikk2

Kan man forhindre at barn utvikler allergi?

De mulige fordelene med tidlig eksponering for allergener utgjør også tema for debatt.

Eksponering for pollen, flass fra kjæledyr eller husstøvmidd, kan gjøre at barnet blir sensibilisert for denne typen luftbårne allergener.6 Dette er det første steget i å utvikle en allergi. Imidlertid mener noen forskere at tidlig eksponering for dyr kan være nyttig.7 Barn som bor sammen med kjæledyr har vist lavere nivåer av sensibilisering – både for dyr og pollen.7 Å ha flere kjæledyr hjemme sies å kunne gi enda bedre beskyttelse.7 Det kan se ut som at tidlig eksponering kan påvirke hvordan immunsystemet utvikler seg.

Allergieksperter mener at det å introdusere peanøtter og andre matallergener i kosten til babyer fra seks måneders alder eller tidligere, kan gjøre at immunsystemet aksepterer mer.8, 9, 10, 11 Men spør alltid en lege om råd først.

Hvordan allergier hos barn endrer seg

Allergi kan utvikle seg over tid. Dette kalles den allergiske eller atopiske marsjen. Vanligvis starter det med eksem eller atopisk eksem og hudirritasjon i spedbarnsalderen.3 Babyer med eksem har økt sannsynlighet for å få allergiske reaksjoner på mat når de begynner med fast føde. 3 Ved skolealder kan de få symptomer på luftveisallergi og allergisk astma.3 Risikoen for å utvikle allergi og allergisk astma er høyere for babyer som har alvorlig eksem eller atopisk eksem.3 

En av utfordringene i et liv med allergi, er at triggere og symptomer kan fortsette å endre seg.3 På den lyse siden, erfarer noen barn at de vokser av seg allergi mot visse matvarer. Luftveisallergi kan derimot forårsake symptomer som varer hele livet.13 Det er viktig å følge nøye med på barnets allergisymptomer, og at du kontakter lege dersom symptomene endrer eller forverrer seg. På den måten kan barnet få den hjelpen det trenger.

Et barn i hvit frakk leker doktor – og undersøker kosebamsen med et stetoskop

Allergisymptomer

Når det kan være på tide å oppsøke hjelp

Dersom du opplever at barnet ditt har ett eller flere plagsomme symptomer på allergi, bør du kontakte fastlegen. Barnets sykdomshistorie er, sammen med allergitester, avgjørende for å kunne stille en allergidiagnose.

Det kan være behov for å kontakte lege dersom dere opplever:  

 • at barnet ditt har plager som påvirker prestasjoner på skolen, lek og trivsel, fritidsaktiviteter, og/eller søvn
 • at barnet ditt plages selv om allergimedisiner tas som foreskrevet
 • at barnet ditt får bivirkninger av den behandlingen legen har anbefalt
 • at symptomene til barnet ditt endrer eller forverrer seg
 • at barnets behov for medisiner er daglig over en lengre periode eller hele året

Det er ikke alltid så lett å holde styr på når øynene klødde sist, i hvilke situasjoner nesespray ga best effekt eller når på året de fleste symptomene starter. For noen kan det være nyttig å notere og holde oversikt over barnets plager og opplevelser i en symptomdagbok, som tas med til neste legesamtale.

Hva er vanlige allergier hos barn?

Det er mulig å utvikle allergi mot det meste, men noen allergier er mer vanlige enn andre. Disse inkluderer:14 

 • Allergier i luftveiene (utendørs): Sesongbasert høysnue som gir symptomer til omtrent samme tid hvert år. Pollenallergi kan gi allergiske reaksjoner på trepollen, gresspollen og burotpollen.
 • Allergier i luftveiene (innendørs): Også kjent som flerårig allergi eller helårsallergi, med triggere som husstøvmidd, flass fra kjæledyr og muggsopp.
 • Matallergi: Allergisk reaksjon på matvarer, spesielt egg, melk, peanøtter, trenøtter, soya, hvete, skalldyr og fisk.12
 • Insektbitt og -stikk: Bier, veps og andre stikkende insekter har gift som kan utløse allergiske reaksjoner hos barn.Mygg og andre bitende insekter injiserer spytt som barn kan reagere på.

 

Allergisymptomer hos barn

Hvordan vi opplever allergi er forskjellig, og symptomene vil variere fra barn til barn. Det kan være nyttig å notere symptomene i en dagbok, slik at du kan gi legen din informasjon om når barnets symptomer oppstår og hvor alvorlige de er. Under finner du de vanligste tegnene og symptomene på en allergisk reaksjon.

Symptomer på luftveisallergi

Å puste inn allergener kan gi symptomer som ligner forkjølelse . Disse kan inkludere 13:

Selv om høysnue kalles “hay fever” på engelsk, er tilstanden ikke forbundet med feber.16

Det er også noen andre tegn du kan se etter. Noen barn gnir seg ofte i øynene som en følge av allergien. Du kan også legge merke til om barnet gjør den såkalte “allergiske salutten” – å gni nesen oppover på en måte som kan føre til en fold over neseryggen.6

Noen ganger kan allergi i luftveiene gi en lokal reaksjon i ansikt, munn og svelg når barnet ditt spiser visse matvarer.17, 18, 19 Dette kalles kryssallergi eller oralt allergisyndrom (OAS). 17, 18, 19

Kryssallergi oppstår når proteiner i matvarer ligner på proteinene i den typen pollen barnet ditt er allergisk mot.17, 19 Kryssreaksjonen settes i gang når immunsystemet ikke klarer å skille mellom allergenene og proteinene som ligner. Kontakt legen din for å finne ut hva som gir barnet ditt symptomer.

Symptomer på matallergi

Symptomer på matallergi kan oppstå raskt etter inntak av matvarer en person er allergisk mot, eller det kan ta opptil et par timer før reaksjonen kommer. Viktige kjennetegn inkluderer20,21,22:

Matallergi er en av de vanligste årsakene til alvorlige allergiske reaksjoner hos barn.23 Slike reaksjoner kalles anafylaksi.

Et barn har fått et insektstikk på armen, det er rødt og hovent.

Symptomer på insektallergi

Etter et stikk eller insektbitt er det normalt å få en kul som ser rød ut på blekere hud, eller lilla/brun på mørkere hud, og som kan klø i noen dager.24,25, 26 Allergiske reaksjoner på stikk fra bier, veps og lignende insekter kan også gi mer intens hevelse og rødhet. I sjeldne tilfeller kan insektsstikk, på samme måte som matallergi, gi en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi).

Anafylaksi

Anafylaksi er en plutselig og alvorlig systemisk allergisk reaksjon. De vanligste triggerne er matvarer og insektstikk.23 Anafylaksi hos barn kan først vise seg som hudreaksjoner. Symptomene kan også påvirke pust, luftveier og sirkulasjon.27 Anafylaksi kan være livstruende og krever øyeblikkelig legehjelp.

Tidlig gjenkjennelse av en anafylaktisk reaksjon hos barn, kan bidra til å minimere alvorlige følger. Her er de vanlige tegnene og symptomene:28

 • Rød eller blek hud, kløe eller utslett
 • Hevelse i tunge eller hals
 • Svak eller rask puls
 • Diaré, kvalme eller oppkast
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • Innsnevring av luftveiene, som kan forårsake hvesing og pustevansker
 • Svimmelhet eller besvimelse

Les mer om behandling av anafylaksi under.

En jente er hos legen sammen med moren sin – legen undersøker henne med et stetoskop.

Allergi hos barn: Utredning og diagnose

Å ta en tur til legen for å få riktig diagnose er et viktig steg i å håndtere allergi hos barn. Når mulig allergi undersøkes, vil legen din sannsynligvis spørre om familiens og barnets sykehistorie. Forbered deg gjerne på å svare på spørsmål om når symptomene oppstår, hvor alvorlige de er og hva som ser ut til å utløse dem. Det kan være lurt å holde oversikt i en allergidagbok, slik at du enkelt kan gi informasjon om barnets symptomer.

Legen kan vurdere om det er behov for en prikktest eller blodprøve. Slike allergitester hjelper legen å stille diagnosen.

Allergibehandling for barn

Hvis barnet ditt plages av allergi, kan behandling være nødvendig. Riktig behandling er viktig. Det finnes ulike typer allergibehandling. Noen medisiner behandler symptomene, mens andre behandler årsaken til allergien. Barn med risiko for anafylaksi vil også trenge beskyttelse i form av medisiner til bruk i nødstilfeller.

Snakk med legen om hva som passer best for nettopp ditt barn. Legen tar hensyn til flere faktorer ved valg av behandling, for eksempel hvor plagsomme symptomene er, hvor mye hverdagen påvirkes, barnets generelle helsetilstand og deres ønsker.

Unngå allergener

Å unngå allergener er en viktig del av å håndtere allergi. Men ingen barn ønsker vel å bli fortalt at de må være inne, eller at de ikke kan spille fotball i parken på dager med høy pollenspredning. Eller at de aldri kan takke ja til snacks hvis de har matallergi. Husstøvmidd elsker myke leker, men å si at bamsen ikke kan bli med i sengen er nok ikke populært. Så – velg dine kamper og gå i gang med forhandlingene!

Kanskje barnet kan møte venner innendørs et sted eller vente til et tidspunkt med lavere pollentall? Send med barnet trygg snacks som kan deles med andre. Og kosebamsen kan ha fast badeavtale i vaskemaskinen (eller en magisk tur innom fryseboksen hvis han ikke liker å bli våt – sjekk vaskeanvisningen).

Det er også ting du kan gjøre bak kulissene, avhengig av hva barnet ditt er allergisk mot. Følg med på pollenvarselet, bruk middsikre trekk i barnesengen, og snakk med barnets omsorgspersoner om hva de ikke tåler. Snakk med barnet ditt også.

Tips! Slik hjelper du barnet ditt med å unngå pollen

 • Prøv å holde barnet innendørs når det er mye pollen.
 • Reduser pollenmengden som kommer inn i hjemmet ved å holde vinduer og dører lukket i pollensesongen, spesielt på dagtid.
 • Hold vinduene lukket når dere kjører bil.
 • Når barnet har vært ute, ta av barnet klær og sko og oppbevar dem et annet sted enn på soverommet.
 • Vask barnets hår regelmessig. Hvis barnet har vært ute og lekt og kommer inn med allergisymptomer, bør hun/han dusje eller bade og vaske håret.
 • Unngå å henge klær eller sengetøy til tørk ute. Bruk om mulig tørketrommel i stedet.
 • Installer HEPA-filter i støvsugeren.

Symptomlindring

Hvis barnet ikke kan unngå et allergen, eller hvis symptomene er plagsomme, er det behov for medisinering. Allergimedisiner for barn er ofte samme type som voksne bruker for å lindre sine symptomer.

Det finnes mange ulike typer symptomatiske allergimedisiner, for eksempel antihistaminer. Symptomatiske legemidler gir lokal symptomlindring. Derfor må mange ta flere ulike medisiner for å lindre alle symptomene. For en pollenallergiker er det ikke uvanlig å ha ett preparat for kløe i øynene, et annet for rennende nese og et tredje for kløe i halsen eller astmasymptomer.

Felles for disse legemidlene er at de gir relativt rask lindring, men den er ganske kortvarig. Symptomene kommer tilbake når man slutter å ta medisinen. Det skyldes at medisinen bare behandler symptomene på allergien. Mange opplever at de får god hjelp av symptomatiske legemidler.

Det finnes både reseptfrie og reseptbelagte allergimedisiner. Rådfør deg med apotek eller lege.

Du kan også forsøke medikamentfrie midler som støtte til behandlingen. Nesespray med saltvann bidrar til å løsne og tynne ut slim hvis barnet ditt har tett nese.29 Saltvann kan hjelpe til med å skylle ut allergener, og kan også få symptomlindrende allergimedisiner som antihistaminer til å virke bedre. 29 Forsøk å lindre kløende øyne med saltvannsøyedråper eller kunstige tårer.

Behandle årsaken til allergien

Mange barn har så plagsom allergi at symptomatiske allergimedisiner ikke har tilstrekkelig effekt. For disse barna kan allergivaksinasjon, den eneste behandlingen som både angriper årsaken til allergi og lindrer symptomene, være et alternativ. Behandlingen er tilgjengelig for visse allergener som pollen, husstøvmidd og insektstikk. Allergivaksine kan gis som injeksjoner eller tabletter, avhengig av barnets alder og type allergi. Immunterapi gis vanligvis ikke til barn under fem år.

Tanken bak allergisk immunterapi er å lære immunsystemet at allergenet ikke er fienden. Gjentatte doser av et allergen kan hjelpe kroppen med å akseptere kontakt med det aktuelle stoffet, heller enn å overreagere.

Målet med behandlingen er å lindre symptomer og, på lang sikt, bidra til å redusere behovet for medisiner. Symptomene kan bedre seg etter noen måneder, etter hvert som barnets kropp begynner å venne seg til allergenet. Immunsystemet trenger imidlertid tid til å bli kjent med og kjenne igjen allergenet – derfor varer behandlingen vanligvis tre til fem år.

Akuttbehandling av anafylaksi

Alvorlige reaksjoner forårsakes som regel av matallergi og allergi mot insektstikk. Anafylaksi kan oppstå plutselig og trenger øyeblikkelig behandling. Hvis legen mener at ditt barn risikerer anafylaksi, vil det sannsynligvis skrives ut en adrenalin-autoinjektor som kan benyttes ved behov. Barnet bør ha med seg to autoinjektorer til enhver tid, da én dose kanskje ikke alltid er nok. Selv om en injeksjon med adrenalin får dem til å føle seg bedre, er det fortsatt nødvendig å oppsøke legehjelp. Årsaken til dette er at det er mulig å få en forsinket anafylaktisk reaksjon i ettertid.

Øv på akuttbehandling med en treningsinjektor, og la barnet gjøre det samme når det er gammelt nok. Informer også barnehage/skole om allergi og akuttbehandling, og oppfordre dem til å trene for å kunne være forberedt på et eventuelt nødstilfelle. Noen barn bærer et allergiarmbånd for å informere om tilstanden sin.  

Kortversjonen

Allergi hos barn skyldes et overaktivt immunsystem som kjemper mot det som i utgangspunktet er ufarlige stoffer. Dette kan gi allergisymptomer. Vanlige allergener hos barn inkluderer pollen, husstøvmidd, mugg, visse matvarer og insektbitt og -stikk. Allergi i luftveiene utløses av luftbårne allergener, og forårsaker vanligvis kløende, rennende eller tett nese, samt kløende, rennende øyne. Matallergi kan gi ulike fordøyelsessymptomer, men også hudirritasjon. Hos barn er allergi mot matvarer og insektstikk de vanligste årsakene til anafylaksi, en alvorlig allergisk reaksjon.

Allergi har en tendens til å ramme flere familiemedlemmer. Det starter ofte med eksem hos de minste barna. Dette kan bli etterfulgt av matallergier hos småbarn. Høysnue og andre luftveisallergier begynner vanligvis hos barn i skolealder, og kan også føre til allergisk astma. Dette kalles den atopiske eller allergiske marsjen.

Det er viktig å gi legen din en tydelig beskrivelse av barnets symptomer, hvor ofte de oppstår, og hvor alvorlige de er. Dette er viktig informasjon når legen skal stille en diagnose, og gi barnet ditt den beste oppfølgingen knyttet til den spesifikke allergien. Behandling kan inkludere symptomlindrende medisiner som antihistaminer, eller allergivaksinasjon. Å komme til kjernen av problemet tidlig, kan hindre at symptomene forverrer seg.

Alle foreldre vil at barnet deres skal være friskt og lykkelig. Det kan hende at du bekymrer deg for at barnets allergi skal stå i veien for dette. Men det trenger ikke være sånn. Hvis du tror barnet ditt kan være allergisk mot noe, eller hvis allergibehandlingen dere mottar i dag ikke virker, er det lurt å be om hjelp. Det blir mer og mer vanlig å ha allergi. Barnet ditt er ikke alene – og det er ikke du heller.

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

1. Centers for Disease Control and Prevention. Food allergies.
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/index.htm 

2. World Allergy Organization. White book on allergy.
https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WhiteBook2-2013-v8.pdf

3. Tsuge M, Ikeda M, Matsumoto N, Yorifuji T, Tsukahara H. Current Insights into Atopic March. Children (Basel). 2021;8(11):1067. Published 2021 Nov 19. doi:10.3390/children8111067
https://www.mdpi.com/2227-9067/8/11/1067 

4. British Society for Immunology. Allergy briefing.
https://www.immunology.org/policy-and-public-affairs/briefings-and-position-statements/allergy

5. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Cleaning up the hygiene hypothesis.
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1700688114 

6. Chad Z. Allergies in children. Paediatr Child Health. 2001;6(8):555-566. doi:10.1093/pch/6.8.555
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805592/

7. Hesselmar B, Hicke-Roberts A, Lundell AC, et al. Pet-keeping in early life reduces the risk of allergy in a dose-dependent fashion. PLoS One. 2018;13(12):e0208472. Published 2018 Dec 19. doi:10.1371/journal.pone.0208472.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300190/

8. NHS. Food allergies in babies and young children.
https://www.nhs.uk/conditions/baby/weaning-and-feeding/food-allergies-in-babies-and-young-children/

9. Halken S, Muraro A, de Silva D, Khaleva E, Angier E, Arasi S, Arshad H, Bahnson HT, Beyer K, Boyle R, du Toit G, Ebisawa M, Eigenmann P, Grimshaw K, Hoest A, Jones C, Lack G, Nadeau K, O'Mahony L, Szajewska H, Venter C, Verhasselt V, Wong GWK, Roberts G; European Academy of Allergy and Clinical Immunology Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatr Allergy Immunol. 2021 Jul;32(5):843-858. doi: 10.1111/pai.13496. Epub 2021 Mar 29. PMID: 33710678.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.13496

10. Togias A, Cooper SF, Acebal ML, et al. Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States: Report of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases–sponsored expert panel. World Allergy Organ J. 2017;10(1):1. Published 2017 Jan 6. doi:10.1186/s40413-016-0137-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5217343/

11. Food Allergy Canada. Early introduction.
https://foodallergycanada.ca/living-with-allergies/ongoing-allergy-management/parents-and-caregivers/early-introduction/

12. Boyce JA, Assa'ad A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(6 Suppl):S1-S58. doi:10.1016/j.jaci.2010.10.007.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21134576/

13. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331513

14. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Allergies in children. Symptoms and treatment.
https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies/children/ 

15. Meltzer E O. Allergic Rhinitis: Burden of Illness, Quality of Life, Comorbidities, and Control, Immunology and Allergy Clinics of North America, Volume 36, Issue 2, 2016, Pages 235-248, ISSN 0889-8561, ISBN 9780323444675, https://doi.org/10.1016/j.iac.2015.12.002.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889856115001137?via%3Dihub

16. Mayo Clinic. Cold or allergy: which is it?
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/common-cold/faq-20057857

17. Popescu FD. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World J Methodol. 2015;5(2):31-50. Published 2015 Jun 26. doi:10.5662/wjm.v5.i2.31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4482820/

18. Carlson G, Coop C. Pollen food allergy syndrome (PFAS): A review of current available literature. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019;123(4):359-365. doi:10.1016/j.anai.2019.07.022
https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(19)30540-X/pdf

19. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Oral allergy syndrome.
https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Conditions-Library/Allergies/Oral-allergy-syndrome-(OAS)

20. NHS. Food Allergies: Symptoms.
https://www.nhs.uk/conditions/food-allergy/symptoms/ 

21. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Food Allergy.
https://acaai.org/allergies/types/food-allergy 

22. Government of Canada. Food allergies.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-allergies-intolerances/food-allergies.html

23. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Anaphylaxis: a 2020 parameter update.
https://www.aaaai.org/Aaaai/media/Media-Library-PDFs/Professional%20Education/Podcasts/Anaphylaxis-2020-grade-document.pdf

24. British Association of Dermatologists. Skin diversity erythema description guidance.
https://cdn.bad.org.uk/uploads/2022/02/29200007/Skin-diversity-descriptors-erythema-redness-guidance.pdf 

25. European Centre for Allergy Research Foundation. Insect venom allergy.
https://www.ecarf.org/en/information-portal/allergies-overview/insect-venom-allergy/ 

26. Asthma and Allergy Foundation of America. Insect allergies.
https://www.aafa.org/insect-allergy/ 

27. Cheng A. Emergency treatment of anaphylaxis in infants and children. Paediatr Child Health. 2011;16(1):35-40..
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043023/ 

28. Cardona V, Ansotegui I, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fernandez Rivas M, Fineman S, Geller M, Gonzalez-Estrada A, Greenberger P, Sanchez Borges M, Senna G, Sheikh A, Kase Tanno L, Thong B, Turner P, Worm M. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020, World Allergy Organization Journal, Volume 13, Issue 10, 2020, 100472, ISSN 1939-4551, https://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100472.
https://www.worldallergyorganizationjournal.org/article/S1939-4551(20)30375-6/fulltext

29. Santoro E, Kalita P, Novak P. The role of saline nasal sprays or drops in nasal hygiene: a review of the evidence and clinical perspectives*. Rhinology Online, Vol 4: 1 - 16, 2021. http://doi.org/10.4193/RHINOL/20.072.
https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf