Prikktest er en allergitest som gjennomføres av helsepersonell.

Allergitest

Prikktest og allergidiagnose

Prikktest er en av testmetodene som kan benyttes når en lege skal stille en korrekt allergidiagnose. Ved allergi får noen bestemte og tydelige symptomer når de blir utsatt for stoff kroppen deres reagerer på slik som pollen. Andre opplever mer diffuse plager, og er usikre på hva som forårsaker dem.

 

Hvordan finner jeg ut om jeg er allergisk?

Hvordan finner jeg ut om jeg er allergisk?

Legen kan hjelpe deg å diagnostisere allergien gjennom å stille spørsmål om allergisymptomer og hva som utløser dem, i tillegg til undersøkelse og vurdering av sykdomshistorien din. Selv om symptomene i seg selv kan være nok til å stille en diagnose, er det vanlig å ta allergitest i tillegg.

Det finnes flere ulike allergitester. Målet med slike tester er å finne ut nøyaktig hva som forårsaker allergien. Dersom du har en allergidiagnose, kan lege eller allergispesialist anbefale videre oppfølging og behandling av allergien din.

 

Se film: Dette er prikktest

Se film: Dette er prikktest

En vanlig allergitest er å ta en prikktest på huden. I filmen under kan du se hvordan en slik allergitest gjennomføres.

 

Hvordan foregår en prikktest?

Hvordan foregår en prikktest?

Testen gjennomføres hos helsepersonell. Den er rask og du får resultatet i løpet av 15 minutter.

1. Allergener/dråper på huden

1. Allergener/dråper på huden

Ulike dråper som inneholder vanlige allergener, som pollen, plasseres i en nummerert rekke på underarmens innside.

 Illustrasjon av allergitest/prikktest, steg 1: Dråper med ulike stoffer plasseres på huden.

2. Prikking med lansett

2. Prikking med lansett

Legen eller sykepleieren prikker så gjennom dråpen og ned i huden med en lansett. En ny lansett brukes for hver dråpe, sånn at ingenting blandes. Overflødig væske tørkes deretter bort.

Illustrasjon av allergitest/prikktest, steg 2: Lege eller sykepleier prikker med lansett gjennom dråpen

3. Ventetid: Blir det reaksjon i huden?

3. Ventetid: Blir det reaksjon i huden?

Etter 15 minutter er resultatet av prikktesten klar. Mens du venter, kan det begynne å klø på armen. For at ikke testresultatet skal påvirkes er det viktig at du unngår å klø deg.  

Illustrasjon av allergitest/prikktest, steg 3: Vær oppmerksom på at huden kan klø mens du venter på prøvesvaret

4. Prøvesvar og oppfølging

4. Prøvesvar og oppfølging

Nå kan testen avleses. Hvis du er allergisk oppstår det en liten rød hevelse der dråpen har vært. Dersom prikktesten avdekker allergi, vil legen eller sykepleieren diskutere mulige behandlingsalternativer med deg.

Dersom du ikke får noen reaksjon på prikktesten, men legen likevel mistenker at du er allergisk, kan det være aktuelt å ta blodprøve.

Illustrasjon av allergitest/prikktest, steg 4: Testen avleses. Deretter får du informasjon om resultat og eventuell behandling.

Blodprøve – et alternativ til prikktest

Blodprøve – et alternativ til prikktest

Som et alternativ til prikktest kan legen kan velge å ta en blodprøve for å finne ut om du har allergi. En blodprøve kan også benyttes for å bekrefte resultatet av en prikktest. Blodprøven sendes til et laboratorium, og legen mottar resultatet i løpet av noen dager.

Akkurat som ved en prikktest er hensikten med blodprøven å finne ut hvilke allergen (stoff) du er allergisk mot.

Hvis du er allergisk, vil kroppen din forsvare seg ved å produsere antistoffer (IgE) når den blir utsatt for et allergen. Blodprøven benyttes for å måle mengden IgE-antistoff i blodet ditt1. Hvis nivået er høyt og stemmer med allergisymptomene dine, er allergidiagnosen styrket.

 

Prikktest og antihistaminer

Prikktest og antihistaminer

Noen medisiner, som for eksempel antihistaminer, påvirker resultatet av en prikktest. For pasienter som bruker slike legemidler, eller dersom det er andre årsaker som gjør at en prikktest ikke anbefales, kan legen velge å ta blodprøve istedenfor.

Antistoffene som forårsaker en allergisk reaksjon kalles immunoglobulin E (IgE). Det er disse som gir deg symptomer som tett nese, kløende øyne og nysing ved allergi. Selv om du benytter symptomlindrende medisiner som antihistamin, kan man fortsatt benytte blodprøve til å måle mengden antistoffer i blodet.  

 

Hvor sikker er en prikktest?

Hvor sikker er en prikktest?

En allergitest/prikktest benyttes til å avkrefte eller bekrefte mistanke om allergi og må alltid ses i sammenheng med symptomene dine. En allergitest kan vise reaksjon uten at du som pasient har symptomer på allergi. Dersom du ikke har noen reaksjon på prikktesten, er det imidlertid usannsynlig at du er allergisk2.  

På grunn av dette er det viktig at allergidiagnosen stilles på grunnlag av symptombildet og sykehistorien din, i tillegg til resultatet fra allergitesten.

Symptomene du opplever kan med fordel noteres ned i en symptomdagbok. Disse notatene kan du ta med til legen som hjelp og huskeliste når du skal undersøkes for allergi.

 

Er prikktest vondt?

Er prikktest vondt?

De aller fleste opplever at en prikktest er rask, enkel og smertefri. Det kan være greit å vite at lansetten som brukes for å prikke gjennom dråpene med allergener ikke stikkes gjennom huden3. Dersom du får en allergisk reaksjon på ett eller flere allergener kan du kjenne at det klør på huden, noe som kan oppleves ubehagelig.

 

Hvordan forbereder jeg meg før en prikktest?

Hvordan forbereder jeg meg før en prikktest?

Den siste uken (7 dager) før du skal ta en prikktest, er det viktig at du ikke tar allergitabletter som inneholder antihistamin4. Dette er fordi antihistaminer vil påvirke resultatet av testen. Dersom du bruker kortisonkrem, må denne ikke smøres på underarmene de tre siste dagene før du skal ta testen5. Samme dag som prikktesten tas må du også unngå å smøre kroppsolje eller fuktighetskrem på armene6.

 

En mann klør seg i hodet og ser tankefull ut.

Hva er forskjellen på sensibilisering og allergi?

Hva er forskjellen på sensibilisering og allergi?

Dersom du reagerer på en prikktest, heter det at du er blitt sensibilisert. Dette betyr at kroppen din har en allergisk immunrespons på ett eller flere av stoffene (allergenene) i testen. Allergitesten måler kun sensibilisering – ikke symptomer.

Det går an å være sensibilisert uten å være allergisk7. Noen personer er sensibiliserte for enkelte stoffer uten å være allergiske. Slike sensibiliseringer kan være ubehagelige, men er ikke det samme som allergi.

Personer med påvist pollenallergi, vil både oppleve symptomer på allergi når de blir utsatt for pollen fra for eksempel bjørk, i tillegg til en positiv test som understøtter dette.

Er sensibilisering og hyposensibilisering det samme?

Er sensibilisering og hyposensibilisering det samme?

Selv om de to ordene ligner hverandre, beskriver de to ulike prosesser. Sensibilisering er når kroppen utvikler en allergisk immunrespons mot et allergen8. Hyposensibilisering er en type allergibehandling der pasienten tilføres en dose av det stoffet (allergenet) man er allergisk mot over tid, med mål om å øke toleransen. Hyposensibilisering kalles også allergivaksinasjon.

 

Jeg er allergisk – hva nå?

Jeg er allergisk – hva nå?

Først av alt: Du er ikke alene. Faktisk får mer enn 40 prosent av den norske befolkningen allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet9. Pollenallergi er den vanligste formen for allergi10.

Riktig og tilstrekkelig behandling er viktig ved allergi. Mange pasienter med allergi får ikke god nok behandling11. Dette kan føre til redusert livskvalitet, i tillegg til at allergien kan utvikle seg til astma12.

Det finnes flere typer allergibehandling som kan dempe eller fjerne symptomene, slik at du kan leve med færrest mulig plager.

En familie nyter sol og sommer utendørs.

Konstatert allergi?

Konstatert allergi?

Finn ut mer om hvorfor kroppen din reagerer som den gjør på enkelte allergener (stoffer).

ALK gjør allergivitenskap forståelig og tilgjengelig gjennom en omfattende prosess. Vi benytter oppdaterte og sikre informasjonskilder. Alt innhold blir gjennomgått av medisinske eksperter før vi deler det med deg. Sammen med ALK-redaksjonen streber de etter å være nøyaktige, grundige, tydelige og objektive til enhver tid. I våre redaksjonelle retningslinjer finner du en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette blir gjennomført.  

Referanser:

 

1. Metodebok for helsetjenesten, Helse Sør-Øst RHF, 01.02.2023
https://metodebok.no/index.php?action=topic&item=vm2F8Ydv

2. Oslo Universitetssykehus, E-håndbok, 12.03.2023
https://ehandboken.ous-hf.no/document/70355

3. Oslo Universitetssykehus, E-håndbok, 12.03.2023
https://ehandboken.ous-hf.no/document/70355

4. Oslo Universitetssykehus, E-håndbok, 12.03.2023
https://ehandboken.ous-hf.no/document/70355

5. Oslo Universitetssykehus, E-håndbok, 12.03.2023
https://ehandboken.ous-hf.no/document/70355

6. Oslo Universitetssykehus, E-håndbok, 12.03.2023
https://ehandboken.ous-hf.no/document/70355

7. Folkehelseinstituttet, 08.12.2022
https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/astma-og-allergi/allergi---matallergi-luftveisallerg/

8. Folkehelseinstituttet, 08.12.2022
https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/astma-og-allergi/allergi---matallergi-luftveisallerg/

9. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
https://www.naaf.no/om-oss

10. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi

11. Tidsskrift for Den norske legeforening, 15.12.2022
https://tidsskriftet.no/2021/03/debatt/fastlegen-kan-behandle-allergi-med-immunterapi

12. Norges Astma- og Allergiforbund, 16.02.2023
https://www.naaf.no/allergi/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi