Pollenvarsel

Sjekk hvilke og hvor mye pollen det er i luften akkurat nå. For deg som er allergisk mot pollen kan det være hjelpsomt å kunne planlegge etter pollenprognosene. Her får du muligheten til å se pollenprognosen for i dag og de neste to dagene. Oppgi sted og få ditt varsel.

Værmelding

Oppgi sted og få ditt varsel.

Trær

Ingen

pollen tree

Trær

Ingen

Gress

Ingen

pollen grass

Gress

Ingen

Burot

Ingen

pollen weed

Burot

Ingen

Or
Hassel
Bjørk
Ask
Furu
Eik
Gress
Burot
Ingen
Veldig lav
Lav
Moderat
Høy

Trær

Ingen

allesoverallergie

Trær

Ingen

Gress

Ingen

allesoverallergie

Gress

Ingen

Burot

Ingen

allesoverallergie

Burot

Ingen

Or
Hassel
Bjørk
Ask
Furu
Eik
Gress
Burot
Ingen
Veldig lav
Lav
Moderat
Høy

Trær

Ingen

allesoverallergie

Trær

Ingen

Gress

Ingen

allesoverallergie

Gress

Ingen

Burot

Ingen

allesoverallergie

Burot

Ingen

Ingen
Ingen
Veldig lav
Lav
Moderat
Høy

Pollenspredningen akkurat nå

Sjekk pollenspredningen i ulike områder. Kartet oppdateres regelmessig.

Veldig lav
Lav
Moderat
Høy
Sun

Temperatur

Sun

Luftfuktighet

Sun

Wind

Sun

Kilde: Google

Allergitest - Får du god nok behandling for pollenallergien?

Ta vår allergitest og få svar. I testen beskriver du hvordan du har det med allergien din og får tips som du kan ta med til legen neste gang du skal diskutere pollenallergien.

Her er resultatet ditt:

Din VAS-poengsum: 0

VAS-skåren forteller deg hvor mye ubehag du opplever av allergien din selv om du bruker medisiner

Ingen symptomer Svært plagsomt

0-2 poeng: Dine plager er ikke så store. Du kan fortsette med din nåværende behandling.

2-5 poeng: Du opplever mild til moderat ubehag. Ta kontakt med din lege og sammen kan dere finne en måte å optimalisere din nåværende behandling.

5+ poeng: Til tross for bruk av medisiner ser det ut til at du har store problemer, noe som sikkert påvirker livskvaliteten din i pollensesongen. Kontakt din fastlege for videre utredning. Allergivaksinasjon kan være neste skritt i din behandling.

Referanse:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Her er resultatet ditt

Når pollenspredningen blir et problem

Pollensesongen i Norge varer hovedsakelig fra april til august, da de fleste typer trær og gress blomstrer. Imidlertid finnes det noen tresorter som blomstrer tidligere, særlig dersom det har vært en mild vinter. Og som om ikke det var nok, finnes det også noen arter som blomstrer sent på sommeren og ut over høsten, avhengig av vær og temperatur. Dette forlenger sesongen – særlig for deg som er allergisk mot flere typer pollen.

I enkelte år kan pollensesongen starte med tidlig blomstring av or eller hassel i januar¹ og avsluttes med burot eller gresspollen i august².

3-dagers varsel for ditt nærområde

Med informasjon om hva slags pollen som befinner seg hvor, kan du ta grep for å redusere eksponering så godt det lar seg gjøre. Det gir deg muligheten til å planlegge for akkurat nå og i dag, men også for de kommende dagene. Vår tredagers pollenprognose gir deg best mulig oversikt over ditt lokale varsel på forhånd.

Bruk disse lenkene for å finne oppdatert informasjon om pollenspredningen i byen din:

Nøyaktig pollenvarsling med Google

Google bruker avansert teknologi og dataanalyse for å gi nøyaktige pollendata og informasjon om luftkvalitet i sanntid. Det til enhver tid oppdaterte pollenvarselet er basert på en rekke kilder, som statlige sensorer, satellitter, lokale værdata og transportberegninger. Teknologien til Google dekker mer enn 5,5 milliarder mennesker i flere enn 80 land.  

På denne måten kan personer med pollenallergi nyte utendørsaktiviteter når det er lav spredning av pollen der de oppholder seg.

Fjelltur med utsikt. Et pollenvarsel kan være til hjelp når utendørsaktiviteter skal planlegges.
Pollenspredning

Planlegg bedre – bruk pollenvarselet!

Ditt lokale pollenvarsel kan være til god hjelp når du skal planlegge dagens aktiviteter. Sjekk pollentallet hver morgen slik at du kan være forberedt på hvor kraftig spredning som ventes av ulike typer pollen.

Pollenvarsling for andre byer er praktisk dersom du skal ut og reise, da det er store regionale forskjeller for når ulike pollentyper spres.

Dette påvirker spredningen

Vær: Tørre, varme dager med sol og vind er gunstig for spredning av de små og lette pollenkornene.

Sesong: Våren og sommeren er tidspunktet da de fleste nordmenn opplever symptomer på allergi. I pollenkalenderen kan du se når de ulike artene normalt spres.

Klimaendringer: Varmere klima kan påvirke pollensesongen ved at pollenproduksjonen øker og at sesongen forlenges.³ Temperatur, nedbør og vind kan føre til at flere får allergi, i tillegg til at dem som allerede har pollenallergi kan få økte plager.⁴

Hvorfor er det så mye pollen?

Pollenspredningen er livsviktig for naturen. Mange planter og trær er avhengige av vinden som bærer pollenet med seg slik at de kan reprodusere seg. Dette er også årsaken til at vindbestøvede vekster som gress og trær som regel slipper ut store mengder pollen.⁵

Det store antallet pollen kan gi allergikere svært plagsomme symptomer på enkelte dager. Når det usynlige blomsterstøvet flyr gjennom luften om våren og sommeren, er det nærmest umulig å unngå det.

Nyttige tips for dager med kraftig pollenspredning

Det er ingen enkel oppgave å unngå all eksponering for pollen som trigger allergisymptomer. Det er likevel noen få ting du kan gjøre for å redusere eksponeringen og beskytte deg selv de dagene det er mye pollen i luften:

  • Hold deg innendørs om du kan
  • Hold vinduer og dører lukket, vent med å lufte til spredningen er lavere
  • Unngå å tørke klær og sengetøy ute – bruk tørketrommel eller heng opp innendørs
  • Hold pollenet borte fra soverommet. Ta deg gjerne en dusj og vask håret før du legger deg, og oppbevar klærne i et annet rom.

Flere tips

Hvis rådene for å unngå pollen ikke hjelper, oppsøk lege. I stedet for å la plagsomme symptomer ødelegge fine vår- og sommerdager, kan du ta kontroll over allergien din med riktig behandling.

Dersom du er allergisk, er det større sannsynlighet for at du får symptomer når pollenspredningen er kraftig i det området du befinner deg.

Hvorfor har mengden pollen noe å si for allergi?

Pollenallergi, også kalt høysnue, er når immunsystemet ditt overreagerer på en eller flere typer pollen. Den allergiske reaksjonen skjer når du puster inn pollenet, derfor har det noe å si om det er lite eller mye pollen i luften. Dersom du er allergisk, er det større sannsynlighet for at du får symptomer når pollenspredningen er kraftig i det området du befinner deg.

Allergi mot bjørk og gress

Pollenallergi er den vanligste formen for allergi². Bjørk er den tresorten flest nordmenn er allergiske mot⁷. Mange er også allergiske mot or, hassel og timotei eller andre typer gresspollen, og burot. Dersom du er allergisk mot én type pollen, f.eks bjørkepollen,  kan du også reagere på pollen fra andre tresorter. For noen kan dette føre til mer eller mindre plagsomme symptomer en stor del av året.     

Referanser:

1. Store medisinske leksikon, 04.12.2022
https://sml.snl.no/pollenallergi

2. Norges Astma- og Allergiforbund, 14.12.2022
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/burot/

3. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, Astma og allergi, 07.12.20224
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/

4. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, Astma og allergi, 07.12.2022
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/

5. Norges Astma- og Allergiforbund, 10.01.2023
https://www.naaf.no/AllergivitenSite/Hoysnue/Pollen-som-er-aktuelle-ved-hoysnue/

6. Store medisinske leksikon, 04.12.2022
https://sml.snl.no/pollenallergi

7. Norges Astma- og Allergiforbund, 04.12.2022
https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/bjork/