St. Olavs Hospital, ØNH-avd.

Olav Kyrresgt. 17
7011 Trondheim

Kontaktinfo
Telefon: 72 57 53 36
Email: anne.kristin.aasebostol@stolav.no

Henvisning

Dr. Henvisning er nødvendig

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Sist oppdatert 12/03/2019