Sørlandet sykehus HF, Øre-Nese-Hals poliklinikk

Egsveien
4604 Kristiansand

Henvisning er nødvendig

Telefon:
38 07 38 76

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Annen informasjon

Tel tid: 08.00-15.30

 

Sist oppdatert 18/10/2021