Sørlandet sykehus HF, Øre-Nese-Hals poliklinikk

Egsveien
4604 Kristiansand

Kontaktinfo
Telefon: 38 07 38 76

Henvisning

Henvisning er nødvendig

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Annen informasjon

Tel tid: 08.00-15.30

Sist oppdatert 12/03/2019