Privatpraktiserende ØNH-spesialist Tom A. Julsrud, ØNH pol., Sykehuset Namsos

Eidsvolds gate
7800 Namsos

Kontaktinfo
Telefon: 74 21 55 82

Henvisning

Henvisning er nødvendig

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Annen informasjon

Tel tid: 08:00-15:00

Sist oppdatert 12/03/2019