Privatpraktiserende ØNH-spesialist Tom A. Julsrud, ØNH pol., Sykehuset Namsos

Eidsvolds gate
7800 Namsos

Henvisning er nødvendig

Telefon:
74 21 55 82

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Annen informasjon

Tel tid: 08:00-15:00

 

Sist oppdatert 18/10/2021