Pediatricus

Kjøpmannsgt. 31
7011 Trondheim

Kontaktinfo
Telefon: 73 52 66 62

Henvisning

Henvisning er nødvendig

Klinikk

Barneklinikk

Annen informasjon

Dr Solrun Aag, Dr Ingeborg Smidesang

Sist oppdatert 12/03/2019