Pediatricus

Kjøpmannsgt. 31
7011 Trondheim

Henvisning er nødvendig

Telefon:
73 52 66 62

Klinikk

Barneklinikk

Annen informasjon

Dr Solrun Aag, Dr Ingeborg Smidesang

 

Sist oppdatert 18/10/2021