Oslo Øre-Nese-Hals (Majorstuhuset)

Valkyriegt. 8
0366 Oslo

Henvisning er nødvendig

Telefon:
22 93 04 50

Klinikk

Voksenklinikk

 

Sist oppdatert 03/03/2021