Oslo Øre-Nese-Hals (Majorstuhuset)

Valkyriegt. 8
0366 Oslo

Kontaktinfo
Telefon: 22 93 04 50
Email: post@oslo-onh.no

Henvisning

Henvisning er nødvendig

Klinikk

Voksenklinikk

Sist oppdatert 12/03/2019