Lungeklinikken Drammen

Nedre Storgate 7
3015 Drammen

Henvisning er nødvendig

Telefon:
32 83 70 85

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Annen informasjon

SMS: 48 51 47 89
Barn fra 10 årsalder og oppover
Terje Kristiansen og Duc Hoa Nguyen

 

Sist oppdatert 18/10/2021