Lungeklinikken Drammen

Amtmand Blomsgate 1A
3015 Drammen

Kontaktinfo
Telefon: 32 83 70 85
Email: drammenlungeklinikk@gmail.com

Henvisning

Henvisning er nødvendig

Klinikk

Barneklinikk, Voksenklinikk

Annen informasjon

Barn fra 10 årsalder og oppover
Terje Kristiansen og Duc Hoa Nguyen

Sist oppdatert 16/06/2020