Linderud Øre Nese Hals

Erich Mogensøns vei 38
0517 Oslo

Henvisning er nødvendig

Telefon:
22 93 94 00

Klinikk

Voksenklinikk

Annen informasjon

Dr. Nils Egge
Tel tid: 08:15-10.00 og 12.15-15.00

 

Sist oppdatert 03/03/2021