Linderud Øre Nese Hals

Erich Mogensøns vei 38
0517 Oslo

Kontaktinfo
Telefon: 22 93 94 00

Henvisning

Henvisning er nødvendig

Klinikk

Voksenklinikk

Annen informasjon

Dr. Nils Egge
Tel tid: 08:15-10.00 og 12.15-15.00

Sist oppdatert 12/03/2019